A Magyar Békekör alapelvei és tagsági nyilatkozata

A Magyar Békekör alapelvei

A Magyar Békekör azért jött létre, hogy hangot adjon a magyar nép békeakaratának és mozgósítson a béke mellett, a konfliktusok békés, politikai rendezéséért. A Magyar Békekör nemzeti érdeknek tartja a békét, és küzd érte. A Magyar Békekör társadalmi összefogással született, és soraiba vár minden békeszerető embert, aki egyetért a következő elvekkel és célokkal:

 1. A békének a népek egyenjogúságán, önrendelkezésén, és a javak igazságos elosztásán kell nyugodnia.
 2. A Magyar Békekör azonosul az ENSZ 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt elvekkel, és hirdeti: mindenkinek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind pedig a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer szülessék, amelyikben az emberi jogok és a szabadságjogok teljes hatállyal érvényesülhetnek.
 3. Nincs igazságos béke a népek elnyomásával, országok és világrészek leigázásával, forrásaik elvonásával, kifosztásukkal. Hazát kell biztosítani a hazájuktól megfosztott népeknek és embereknek, érvényt kell szerezni a nemzeti kisebbségek jogainak, az ENSZ és az Európa Tanács jogi normáival összhangban.
 4. A Magyar Békekör elvi alapállása szerint jogos a népek harca, beleértve a fegyveres harcot is elnyomóikkal, leigázóikkal és azokkal szemben, akik megfosztják őket a fejlődésükhöz szükséges forrásoktól, megélhetésüktől.
 5. A Magyar Békekör elutasít mindenfajta faji, nemi, vallási, kulturális, származási és egészségbeli megkülönböztetést. A Békekörnek nem lehet tagja olyan személy, vagy szervezet, aki tekintélyuralmi, szélsőséges, intoleráns nézeteket vall, idegengyűlölő, fajgyűlölő, antiszemita, vagy más gyűlöletkeltő eszmék, módszerek, irracionális nézetek hordozója, továbbá az, aki saját ideológiáját és párt hovatartozását fontosabbnak tartja a béke ügyénél.
 6. A szolidaritás szálait kívánjuk erősíteni az emberek között, és összefogni velük a kölcsönös előnyökön nyugvó békés együttélésért.
 7. A Magyar Békekörnek tagja lehet minden olyan személy és szervezet, aki és amely elfogadja és képviseli alapelveit.

-.-

A Magyar Békekört Simó Endre alapította 2014. elején azzal a céllal, hogy hangot adjon a magyar nép békeakaratának az ukrán válság közepette, szót emeljen a kárpátaljai magyarság autonóm jogaiért, az ellen, hogy Kijev ágyútöltelékként használja a magyar fiatalokat a kelet-ukrajnai orosz kisebbséggel szemben viselt háborújában. Civil diplomáciát folytatunk amerikai nehéz fegyverek és NATO haderő honi telepítése ellen, nehogy felvonulási tereppé változtassák és háborúba keverjék hazánkat Oroszország ellen. A Békekör meggyőződése szerint a népvándorlást csak kiváltó okainak megszüntetésével lehet feltartóztatni: a háborúk befejezésével, és a megélhetés biztosításával a kivándorlók szülőföldjén. Ennek alapvető feltétele a terrorszervezetek felgöngyölítése a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, és a nem terrorista ellenzék integrálása a hatalom gyakorlásába.

Nyilatkozat

A Magyar Békekör tagja kívánok lenni

Elfogadom és képviselem a Magyar Békekör alapelveit.

Név:

Szervezet neve:

Cím:

e-mail cím:

telefonszám:

aláírás

A kitöltött nyilatkozatot és az alapelveket (2 oldal) scannelten kérjük elküldeni az alábbi címre: magyarbekekor@gmail.com

Magyar Békekör -logo

MSZF: szögesdrót-politika és szélsőjobboldali előretörés

Budapest, 2015. október 19. hétfő (MSZF)

A magyar mintára ragadóssá vált szögesdrót-politika veszélyeire hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Magyar Békekört szervező Magyar Szociális Fórum.

Migrants make their way after crossing the border at Zakany, Hungary October 16, 2015. REUTERS/Laszlo Balogh

Az emberjogi és békemozgalom szerint könnyen megeshet, hogy a Szerbiával és Horvátországgal szembeni magyar határzár, továbbá a Horvátországgal szembeni szlovén határzár következtében Horvátországban és Szerbiában felgyülemlő migráns sereg nem fog lemondani céljáról, és visszafordulni, hanem a szögesdróthoz hasonló radikális eszközökkel próbál utat törni magának.

Önámítás azt gondolni, hogy szögesdrótokkal el lehet zárkózni az emberiség migrációt kiváltó nagy problémái elől. A történelem ennek az ellenkezőjét bizonyítja – írja az MSZF. Csak ideig-óráig lehet a többség szegénységére és nyomorára építeni kevesek jólétét. A többség előbb-utóbb fellázad leigázása és kifosztása ellen, és számon kéri az emberi jogokat azokon, akik 1948-ban megfogalmazták azokat.

Az ellentmondást két módon lehet feloldani: vagy erőszakos tüneti kezeléssel, vagy a népvándorlást előidéző okok kiküszöbölésével. Az MSZF szerint a szögesdrót-politika erőszakos tüneti kezelésnek számít, és semmit sem old meg. Ellenkezőleg, felerősíti a nacionalista elzárkózást, az idegengyűlöletet, a rasszizmust. És nem csak idehaza. (Lásd az osztrák, és a svájci szélsőjobboldal megerősödését és a bajor CSU bevándorlással szembeni fellépését Németországban!) A népvándorlást előidéző okok kiküszöbölésével ma azok törődnek a legkevésbé, akik előidézték: az Egyesült Államok és Nyugat-Európa központi hatalmai.

Helyettük ma azok igyekeznek kiküszöbölni a betegség okát, akik nem idézték elő: Oroszország, a szír kormány, Irán, a kurdok egy része, a Hezbollah, és az iraki milíciák. Ha a népvándorlást sikerül majd feltartóztatni, nekik fogjuk köszönni. Pedig orosz-amerikai összefogással rövid időn belül véget lehetne vetni az Iszlám Állam és az An-Nuszra rémuralmának, ha az Egyesült Államok kormánya nem Aszad hatalmának megdöntését, hanem az Iszlám Állam elleni harcot tartaná fő céljának. De ez még várat magára – írta a Magyar Szociális Fórum hétfői közleményében.+++

Kiadta: MSZF SZK

www.mszfszk.hu

A Magyar Békekör levele Ferenc pápának

Ferenc Pápa Őszentségének

Casa Santa Marta                                     A Magyar Békekör levele Őszentségének

00120 Cittá del Vaticano

ITALIA

 

Őszentsége!

Büszkék vagyunk Önre mi, a Magyar Békekörben együtt tevékenykedő keresztények és más felekezetűek, hívő és nem hívő emberek. Teljes mértékben egyetértünk a népvándorlás okairól szóló elemzésével, hogy „A háború és az éhezés elől menekülőket a világot uraló igazságtalan társadalmi-gazdasági rend készteti elvándorlásra”, következésképpen igazságos társadalmi-gazdasági renddel kell felváltani a jelenlegit ahhoz, hogy embermilliók szülőföldjükön tudjanak megélni, ne pedig menekülni kényszerüljenek otthonukból. Teljes mértékben egyetértünk Önnel, hogy gyökerénél kell orvosolni a bajt, miközben megkerülhetetlen a bevándorlók befogadása, biztonságba helyezése és konkrét megsegítése. Ez emberi kötelességünk.

Alapvetően fontosnak tartjuk szavait a háborúk okairól, állításait a megélhetés anyagi feltételeinek hiányáról és következményéről. Fülünkbe cseng gondolata, miszerint „Az egyenlőtlenség, a javak és a források igazságtalan elosztása konfliktusokat és erőszakot szül a népek között, azt sugallja, hogy egyesek haladása mások szükségszerű áldozatvállalása révén érhető el, s méltó életre csak akkor tehet szert az ember, ha mások ellen harcol”.

Azért fordulunk most Önhöz, mert tájékoztatni szeretnénk olyan új keletű emberellenes tendenciákról, amelyekkel szemben nagyon fontosnak tartanánk a Civil Társadalom és a Római Katolikus Világegyház közös erkölcsi fellépését.

Magyarországon és nem csak itt nálunk, az idegen invázióval szembeni mesterségesen gerjesztett félelembe ütközik a menekültek befogadása. Az idegenek elleni uszítás hatására jelenleg lakosságunk 60 százaléka utasítja vissza a bevándorlók iránti szolidaritást, és nem együtt érző a vándorlásra kényszerített népekkel. Hasonló a helyzet más közép-kelet-európai országokban is, sőt Ausztriában és Németországban is erőre kapott a xenofóbia. Az embereket azzal riogatják, hogy elárasztanak bennünket az idegenek, és védekeznünk kell az ismeretlen sokasággal szemben, mert különben saját képükre fognak átformálni bennünket, és az ezeréves keresztény Magyarországot. Mint tudhatja, Erdő Péter bíboros érsek is embercsempészethez hasonlította a bevándorlók megsegítését, mielőtt Őszentsége arra kérte volna a templomokat és az egyházi közösségeket, hogy fogadjanak be egy-egy menekült családot. A magyar katolikus egyház erősen megosztott a befogadás kérdésében, és a pápai útmutatás követését illetően. Egyes kormányok és bizonyos erők türelmetlen politikával hatnak az emberek érzelmeire. Ennek legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a bevándorlás feltartóztatását célzó pengés drótfal a magyar-szerb határon, egy újabb fal felépítésének terve a magyar-román és a magyar-horvát határon, és a válságállapot kihirdetése Magyarország több megyéjében a szabadságjogok korlátozásával. Tanúi vagyunk idegengyűlölő, rasszista, antiszemita erők aktivizálódásának, köztük fekete egyenruhás félkatonai alakulatok jelenlétének, melyek az emberek farkas ösztönére apellálnak, és agresszivitásra uszítanak a bevándorlókkal, a bevándorlók gyermekeivel szemben is, esetenként pedig még honfitársaink ellen is, mert nemkívánatosnak tartják őket bőrük színe miatt.

Mivel Magyarország az Európai Unió egyik leginkább kitett országa a Szíriából, Irakból és Afganisztánból érkező bevándorlási hullámnak, itt a legerősebb a „nemzeti önvédelem” és az idegenek elutasításának ösztöne, ám a kór az Európai Unió más országait is kezdi megfertőzni, annak minden veszélyével a belső konfliktusokra nézve. Világosan utal erre a schengeni szabályok egyre gyakoribb felfüggesztése, még ha csak ideiglenesen és átmenetileg is. Azt tapasztaljuk, hogy az Európai Unió hajlamossá vált a szabadságjogok korlátozásával, nevezetesen a szabad mozgást korlátozó határellenőrzéssel válaszolni a bevándorlásra, és csak a tőke szabad mozgását nem korlátozza.

Ebben az eddig még sohasem tapasztalt helyzetben a korábbinál nagyobb felelősség hárul a Civil Társadalomra, és szervezeteire, hogy ne hagyják a helyzetet elfajulni, csillapítsák a gyűlölet légkörét, és hangot adjanak az emberarcú megoldások iránti kategorikus imperatívusznak. Az élet által ránk rótt feladatnak igen mostoha körülmények között igyekszünk eleget tenni. Nem állnak rendelkezésünkre sajtóorgánumok, sem tájékoztatási eszközök, ha csak nem a Facebook kínálta lehetőség. Humanista, békés törekvéseinknek nem adnak helyet az államilag ellenőrzött közszolgálati médiában, az állam nem fogékony irántuk.

Azért fordulunk Őszentségéhez, mert úgy látjuk, a Katolikus Világegyház és a Civil Társadalom együtt felerősíthetné azoknak a hangját, akik ellene szegülnek a fenyegető, egyes esetekben máris tapasztalható elembertelenedésnek, és közösen kellene elősegítenünk, hogy a civilizációs változás, melyet az igazságos világrend iránti igény kényszerít ki, békésen menjen végbe a világban.

Arra gondoltunk, Őszentsége, hogy figyelmébe ajánljuk, és véleményét kérjük kezdeményezésünkről, hogy civilek és egyház közösen lépjünk fel a békéért, a társadalmi egyenlőségen, a népek javainak és forrásainak igazságos elosztásán nyugvó békéért. Elhintsük egy emberibb jövő erkölcsi értékeit. Jó szolgálatot tegyünk az emberiségnek, nehogy utat tévesszen. Talán ez a közös fellépés világkonferencia keretében ölthetne testet, lehet, hogy más formában. Megfontolás kérdése. Amit mi mai valóságunkból kiindulva fontosnak és kötelezőnek tartunk, az emberek és a népek orientálása az említett célokért. Hogy határozottan leszögezzük azokat a morális és társadalmi értékeket, amelyekre a világnak szüksége van, hogy olyan jövővel kerüljön szembe, amely méltó az emberhez.

Őszentsége!

 

Személye és ténykedésének szellemisége iránti őszinte tiszteletünk jegyében tárjuk Ön elé kezdeményezésünket, és kérjük munkánkhoz Szentatya segítségét és támogatását!

 1. szeptember 18.

A Magyar Békekör nevében

Petráss László   Rónai Katalin  Salga István   Simó Endre   Szécsei József

 

A Magyar Békekör előterjesztése a 2015. szeptember 25-i sajtótájékoztatón

Magyar Békekör -logo

   A Magyar Békekör szerint van lehetőség a népvándorlás feltartóztatására és megszüntetésére.

Ennek módja a népek életének és megélhetésének biztosítása saját hazájukban és földjükön.

   A Magyar Békekör július 5-i nyilatkozata óta hirdeti, hogy a népvándorlást és a magyarországi bevándorlást legfőképpen a háborúk idézik elő, és a megélhetés hiánya. A kiváltó okok orvoslására irányuló megoldási javaslatunk előterjesztése óta azt tapasztaljuk, hogy civil útmutatásunk – ha lassan is – de utat tört magának. A legfrissebb fejlemény, hogy az EU szerdai brüsszeli csúcsértekezletén a közösség kötelezettséget vállalt a szíriai háború befejezésének előmozdítására az ENSZ vezette nemzetközi erőfeszítés keretében, továbbá egy líbiai nemzeti egységkormány létrehozására.

A Magyar Békekör üdvözöl minden olyan lépést, amely arra irányul, hogy biztosítsák a népek életét és megélhetését szülőföldjükön, és ne kelljen kivándorolniuk.

 • A migráció kezelését illetően a Magyar Békekör álláspontja a következő: a magyar nép nem szögesdrótfalak építésében érdekelt, hanem azok lebontásában. A kormány nem csak a magyar népnek tartozik felelősséggel, hanem a bevándorlóknak is emberséggel. Át kell engedni Magyarországon a Németország és Észak-Európa felé tartó menekülteket! Nem szabad a Nyugat és a keresztény civilizáció védőbástyájának szerepében tetszelegni a békés migrációval szemben! Még kevésbé erőszakkal fellépni ellene, mint azt a szögesdrót jelképezi. Az okokat kell megérteni, és kiküszöbölni, nem pedig a tünetet erőszakkal kezelni! Be kell fogadni azoknak a menekülteknek egy részét, akik menekült státusban részesültek az EU-ban. Magyarország ez alól nem vonhatja ki magát következmények nélkül; De nem szabad megengedni, hogy a centrum a menekültek lerakodó helyévé változtassa hazánkat, erőn felüli terhek vállalására kényszerítsen minket, és más olyan Uniós tagállamokat, amelyeket semmiféle felelősség sem terhel a népvándorlásért, mégis rajtuk csattan az ostor mások háborús politikájáért, és gyarmati forráskivonásáért; Magyarországnak és az EU-nak közösen kell eleget tenniük az emberiesség követelményének a bevándorlókkal szemben, és a felelősség követelményének saját népeik iránt; úgy is fogalmazhatnánk, hogy egyszerre kell érvényt szerezni Schengennek és a genfi menekültügyi megállapodásoknak; ennek érdekében közös határvédelmi intézkedéseket akarunk azért, hogy ki lehessen szűrni a menekült státusra jogosultakat, és meg lehessen akadályozni azoknak a tömeges bevándorlását, akik nem menekültek; ezt az EU-val közösen létesítendő szűrőállomásokon, az ún. Hotspotokon lehet megvalósítani; a menekültjogot már megszerzett bevándorlókat be kell fogadni, le kell telepíteni; előre látható, hogy a bevándorlás nőni fog mindaddig, amíg okait ki nem küszöbölik, ezért az EU-nak össze kell fognia Európa nagyobbik felével, Oroszországgal is a népvándorlást kiváltó okok megszüntetésében, és a bevándorlás kezelésében (pozitív választ várunk a magyar kormánytól és az EU-tól Szergej Lavrov orosz külügyminiszter augusztus 24-i kezdeményezésére, hogy Oroszország és az EU együtt kezelje a bevándorlást); egyetértünk Orbán Viktor kijelentésével, miszerint az EU-nak „újra kell gombolnia a kabátot” Oroszországgal; nagyon fontosnak ítéljük, hogy Oroszország személyében végre akadt egy világhatalom, amely nem a szíriai Aszad rendszert, hanem az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet tekinti első számú ellenségének, és fegyverrel támogatja az IÁ ellen harcoló szíriai kormányerőket és a kurdokat; üdvözöljük, hogy az USA kormánya hajlik a katonai együttműködésre Oroszországgal az IÁ ellen, és hogy Washington – bizonyos feltételekkel – esetleg felhagyna cinkos összejátszásával az IÁ-val Aszadék és a kurdok ellen; A szíriai béke helyreállítása nélkülözhetetlen a népvándorlás megszüntetése szempontjából, hiszen az Európába tartó migránsok többsége Szíriából érkezik (eddig 12 millióan vándoroltak ki); A Magyar Békekör támogatja új ideiglenes menekült táborok létesítését Jordániában, és a meglévők kibővítését másutt; Szaúd-Arábiának és az Arab Emirátusoknak is meg kell nyitniuk kapuikat a menekültek előtt; ugyanerre kérjük Izraelt is; üdvözöljük azokat a dél-amerikai államokat, amelyek már eddig is tízezer számra fogadtak be bevándorlókat, mert tudják, hogy a sokszínűséggel nem csak lehet, hanem együtt is kell élni; viszont mérhetetlenül gyengének tartjuk az Egyesült Államok készségét az ázsiai menekült tömegek befogadására, jóllehet a közel- és közép-keleti népvándorlás legfőbb kiváltója maga az USA a háborúival; jogosnak tartjuk az igényt, hogy az USA anyagilag támogassa Európát, legelső sorban is a bevándorlásnak leginkább kitett országait, hogy megfelelő ellátásban tudják részesíteni a bevándorlókat, gyermekeiket és családjaikat; még jobban örülnénk annak, ha Washington felhagyna háborús politikájával, és hozzáfogna a népvándorlást előidéző okok megszüntetéséhez; egy ilyen lépés méltó volna az Egyesült Államok legszebb történelmi hagyományaihoz. A migrációs problémát elsősorban Szíriában, Irakban és Líbiában kell orvosolni!

Levelünk a pápának

index

A népvándorlás következtében kialakult helyzetben a Magyar Békekör szeptember 18-án levelet küldött Ferenc pápának azzal a kéréssel, hogy a Civil Társadalom és a Római Katolikus Világegyház közösen lépjen fel a békéért, Ferenc pápa szavaival élve a társadalmi egyenlőségen, a népek javainak és forrásainak igazságos elosztásán nyugvó békéért. Kezdeményeztük a Szentatyánál, hogy Civil Társadalom és Egyház közösen hintsék el egy emberibb jövő erkölcsi értékeit, és tegyenek jó szolgálatot az emberiségnek, nehogy utat tévesszen. Azt írtuk, hogy egy ilyen közös fellépés esetleg világkonferencia keretében ölthetne testet, de lehet, hogy valamilyen más formában. Megfontolás kérdése. Amit mi mai valóságunkból kiindulva fontosnak és kötelezőnek tartunk, az emberek és a népek orientálása egy emberarcú jövőért. Hogy civil társadalom és egyház együtt határozottan leszögezze azokat a morális és társadalmi értékeket, amelyekre a világnak szüksége van, hogy olyan jövővel kerüljön szembe, amely méltó az emberhez. Levelünket, melyet Ferenc pápa rezidenciájára, a vatikáni Santa Marta házba címeztünk, többek között az indokolta, hogy a népvándorlás és a bevándorlás súlyos erkölcsi meghasonlást idézett elő a magyar népben, és a magyar katolikus egyházban. Megírtuk a pápának, hogy hazánkban mesterségesen gerjesztett félelembe ütközik a menekültek befogadása, idegenellenes uszításnak lehetünk a tanúi, és népünk 60 százaléka nem vállal szolidaritást a háborúk elől menekülőkkel. Megírtuk Őszentségének, hogy „Tanúi vagyunk idegengyűlölő, rasszista, antiszemita erők aktivizálódásának, köztük fekete egyenruhás félkatonai alakulatok jelenlétének, melyek az emberek farkas ösztönére apellálnak, és agresszivitásra uszítanak a bevándorlókkal, a bevándorlók gyermekeivel szemben, esetenként még saját honfitársaink ellen is, mert nemkívánatosnak tartják őket bőrük színe miatt.” Azt írtuk továbbá, hogy Kelet-Európa egyes kormányai türelmetlen politikával hatnak az emberek érzelmeire. Ennek legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a bevándorlás feltartóztatását célzó pengés drótfal a magyar-szerb határon, egy újabb fal felépítése a magyar-horvát határon, és egy harmadik fal felépítésének terve a magyar-román határon, egyidejűleg a válságállapot kihirdetésével Magyarország több megyéjében, a szabadságjogok korlátozásával. Levelünkben, melyet olasz nyelven írtunk Ferenc pápának, és melynek hiteles magyar szövegét teljes terjedelemben nyilvánosságra hozzuk ezen a sajtóértekezletünkön, arra kértük a Szentatyát, vegye fontolóra, hogyan erősíthetné fel együtt a Katolikus Világegyház és a Civil Társadalom azoknak a hangját, akik ellene szegülnek a fenyegető, egyes esetekben máris tapasztalható elembertelenedésnek, és hogyan segíthetnénk elő, hogy a civilizációs változás, melyet az igazságos világrend iránti igény kényszerít ki, békésen menjen végbe a világban.

-.-

Meghívó a Magyar Békekör sajtótájékoztatójára

A boy reacts as migrants walk towards Austria from the train station in Hegyeshalom, Hungary , September 23, 2015. REUTERS/Leonhard Foeger

S A J T Ó M E G H Í V Ó

A Magyar Békekör 2015. szeptember 25-én (Pénteken) délelőtt 10.30 órakor sajtótájékoztatót tart a Pizza Eataliano étteremben, Budapest, V. ker. Vécsey utca 5. (Kossuth tértől száz méterre), melyre meghívja T. Szerkesztőségüket

A sajtótájékoztatón ismertetjük a Magyar Békekör álláspontját a népvándorlás feltartóztatásának és megszüntetésének lehetőségéről, a magyarországi bevándorlás kezeléséről, a Békekör viszonyát a szöges dróthoz, a brüsszeli EU-csúcson született döntésekhez, kitérünk az erkölcsi-politikai meghasonlásra, amelyet a bevándorlás idézett elő a magyar népben. Szót ejtünk a Magyar Katolikus Egyház migrációval kapcsolatos megosztottságáról, és nyilvánosságra hozzuk Ferenc pápának 2015. szeptember 18-án elküldött levelünket.

A sajtótájékoztatót tartja:

Petráss László, Rónai Katalin, Salga István, Simó Endre, Szécsei József

Sajtókontakt: +36 30 5927371

Emberséggel tartozunk a bevándorlóknak és felelősséggel a magyar népnek

Budapest, 2015. szeptember 6. vasárnap (MSZF)

Egyszerre tartozunk emberséggel a bevándorlóknak és felelősséggel saját népünknek, a magyar népnek – mondta Simó Endre, a Magyar Békekör szervezője azon a budapesti politikai gyűlésen, amelyet a Békekör egyik tagszervezete, a Népi Front szervezett vasárnap délelőtt.

Travellers believed to be migrants leave a train coming from Hungary at the railway station in Vienna, Austria, September 1, 2015. Trainloads of migrants arrived in Austria and Germany from Hungary on Monday as European Union asylum rules collapsed under the strain of a wave of migration unprecedented in the EU. REUTERS/Leonhard Foeger

Az Emberséggel az emberért című rendezvény célja az idegengyűlölet és az újjáéledő fasisztoid tendenciák elleni fellépés volt. Választ kerestek arra is, hogy mit tegyen az ember egy olyan helyzetben, amikor a szögesdrót és a befogadás között választhat. A falat ledöntik, a befogadásnak viszont határt szab a teherbíró képesség – vélekedtek. Alkalmazkodni kell az új helyzethez, mielőbb tudomásul kell venni, hogy hosszú távon együtt kell élnünk a bevándorlással – hangzott el.

Migrants walk along a train after arriving to the main railway station in Munich, Germany September 5, 2015. REUTERS/Michael Dalder

Idézték Martin Dempsey tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottsága elnökének kijelentését arról, hogy naponta 42 ezer család menekül el otthonából a világon. A Békekör kiszámolta, hogy háromfős családokkal számolva ez évente 46 millió embert jelent.

Fogarassy Zsuzsa, a Népi Front egyik vezetője ismertette Pintér Sándornak címzett levelük tartalmát, melyben határozott fellépést követeltek a belügyminisztertől azokkal az idegen- és fajgyűlölő elemekkel szemben, akik bevándorlókat, és gyermekeiket bántalmazták Debrecenben, Budapesten és másutt. A gyűlésen a menekültek iránti szolidaritás megannyi megnyilvánulásáról is szó esett. A résztvevők személyes tapasztalataikat és élményeiket osztották meg arról, hogy a magyar emberek milyen segítséget nyújtottak a bevándorlóknak.

Emberbarátsággal, szolidaritással és felebaráti szeretettel le lehet győzni az ordas eszmét és a fenevadat, mely újra felütötte fejét korunk világában, és politikai fegyvert próbál kovácsolni magának a menekültek elleni uszítással – hangzott el a résztvevők osztatlan egyetértése közepette.

A Magyar Szociális Fórum képviselője szerint be kell fogadni a menekülőket és biztonságba kell helyezni őket, gyermekeiket! Enni-inni kell adni nekik, és helyet, hogy lehajthassák a fejüket! Segíteni kell nekik abban, hogy úti céljukat mielőbb elérjék! Egyidejűleg ki kell állni népünkért, nehogy a népvándorlásért felelős centrumbéli országok erőn felüli áldozatra kényszerítsenek minket, és koncentrációs tábor szerepére kárhoztassák hazánkat.

A Magyar Békekör elvi álláspontja szerint a népvándorlás feltartóztatásának egyetlen módja a népek életének és megélhetésének biztosítása saját hazájukban és földjükön. A magyar nép, a világ minden népéhez hasonlóan háborúk és szögesdrótok helyett emberközpontú új világrend létrejöttében érdekelt. Élesen bírálták az USA háborúit, birodalmi hódító politikáját, az Iszlám Állammal és más terrorszervezetekkel összejátszó machiavellista módszereit. Ugyanakkor reményt ébresztőnek tartották, hogy hatalmas új szövetségek vannak kialakulóban a világon, és céljaik hasonlóak, vagy megegyeznek az elnyomott és kifosztott népek békéhez és megélhetéshez fűződő céljaival.+++

Simó Endre beszéde: http://mszfszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=920:simo-endre-beszede-a-nepi-front-emberseggel-az-emberert-c-budapesti-politikai-gylesen&catid=2:magyar

Kiadta: MSZF SZK

+36 30 5927371

www.mszfszk.hu

Kivételes, egyszeri eset volt a német határnyitás – Merkel-Orbán

Berlin-Budapest-Athén, 2015. szeptember 5. szombat (MSZF)

Kivételes, egyszeri esetnek minősítette Angela Merkel a német és az osztrák határnyitást a Magyarországról átkelt bevándorlók előtt – tudatta a Magyar Szociális Fórum német forrásból, annak a telefonbeszélgetésnek az alapján, amelyet Orbán Viktor folytatott szombat délután a német kancellárral. Bővebben…

Az MSZF helyesli a kormány és az EU humanitárius lépését

Budapest, 2015. szeptember 5. szombat (MSZF)

A Magyar Szociális Fórum szombaton helyes döntésnek nevezte, hogy a magyar kormány – Ausztriával és Németországgal egyetértésben – megengedte a menekültek tovább utazását Nyugatra, és lehetővé tette, hogy háromezer bevándorló átlépje az osztrák határt, tekintet nélkül nemzeti hovatartozására.

Migrants arrive at the Austrian-Hungarian border station of Hegyeshalom, Hungary, September 5, 2015. REUTERS/Laszlo Balogh

„Humanitárius lépésnek tartjuk, hogy autóbuszokat bocsátottak a menekülők rendelkezésére, és a Keleti pályaudvartól Hegyeshalomig szállítottak szíreket, afgánokat, irakiakat, irániakat és más nemzetiségűeket. A jótett akkor is elismerésre méltó, ha kényszer alatt született, hiszen pénteken vagy ezren rótták gyalogosan a kilométereket az M1-es autósztrádán Budapestről Hegyeshalom felé, mások pedig már csütörtök óta a határon várakoztak bebocsátásukra. A közép-európai migráns-válság a világsajtó figyelmének középpontjába került, a legnagyobb TV csatornák élő adásban követték asszonyok, gyermekek, öregek és fiatalok magyarországi menetelését, ezért sem a magyar kormány, sem az EU nem engedhette meg magának többé, hogy újabb emberéletek kockáztatásával elzárkózzon a részleges humanitárius megoldás elől” – írják.

A Magyar Szociális Fórum tanulságosnak tartja a menekültek kiállását magukért, egymásért, befogadásuk kikényszerítését. Különösen figyelemre méltónak tartja, hogy céljuknak békés eszközökkel szereztek érvényt.

Az emberi és társadalmi jogokért küzdő civil mozgalom egyetért azzal az EU- tervvel, hogy mielőbb közösségi menekültjog szülessék, és ennek előszeleként értékeli a háromezer menekülttel szemben tanúsított emberséges bánásmódot.

Az MSZF ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a humanitárius lépéssel nem oldódik meg a migrációs probléma, hiszen a népvándorlást előidéző okok nem szűntek meg: továbbra is háborúk dúlnak, száz- és százmilliók nem tudnak megélni. Hazánk déli határán továbbra is ezrek kelnek át naponta.

Az MSZF szerint az EU akkor cselekedne helyesen, ha menekültjogi terveit Oroszországgal is összehangolná, és – Lavrov orosz külügyminiszter augusztus 24-i kezdeményezését elfogadva – közösen keresne megoldást a bevándorlásra.+++

Kiadta: MSZF SZK

www.mszfszk.hu