Hungarian government criminalysing Migrants and deploying Army against

A Syrian migrant hands a girl to another migrant over the Hungarian-Serbian border fence, as they cross into Hungary near Roszke, August 26, 2015. REUTERS/Laszlo Balogh
A Syrian migrant hands a girl to another migrant over the Hungarian-Serbian border fence, as they cross into Hungary near Roszke, August 26, 2015. REUTERS/Laszlo Balogh

Rigthwing hungarian government of Viktor Orbán is defining a new legislation which would authorise the hungarian Army to intervene to defend the State border against the mass migration coming from South, and declaring as a „criminal act” the illegal crossing of the hungarian border. These mesures would be taken paralelly with the building up of a four meters high fence along the 164 km border with Serbia. The rightwing dominated Hungarian National Assembly is waited to approve the new laws in the near future with a majority of more then 2/3. Bővebben…

Bűnös bevándorlás és hadseregbevetés – magyarországi tervek

Budapest, 2015. augusztus 30. vasárnap (MSZF)

Orbán Viktor jobboldali kormánya új törvényeket készül hozni, felhatalmazva a hadsereget a délről érkező tömeges bevándorlás elleni államhatár-védelemre, és „bűnténynek” akarja nyilvánítani a bevándorlók illegális határátlépését – tudatta a Magyar Szociális Fórum vasárnap a nemzetközi sajtónak kiadott angol nyelvű tájékoztató anyagában.
Az intézkedések egyidejűleg születnének egy négy méter magas védőrendszer felépítésével, a Szerbiával közös határ mentén, 164 km hosszúságban. A jobboldal uralta magyar országgyűlés várhatóan több mint kétharmados többséggel fogja megszavazni az új törvényeket.
A Magyar Szociális Fórum (MSZF) a Magyar Helsinki Bizottsággal és az ENSZ Közép-Európai Menekültügyi Főbiztosságával együtt élesen bírálta a lépést, összeegyeztethetetlennek tartva azt az érvényes nemzetközi normákkal, melyeket Magyarország is aláírt. Az MSZF és a Magyar Békekör a következő elvi álláspontra helyezkedett a bevándorlással kapcsolatban: „A népvándorlás feltartóztatásának egyetlen módja a népek életének és megélhetésének biztosítása saját hazájukban és földjükön. A magyar nép, háborúk és szögesdrótok helyett egy emberközpontú új világrend létrejöttében érdekelt. Közben a konkrét helyzetre is válaszolni kell. Európa, benne Magyarország a bevándorlás egyik fő célpontja lett. A menekültáradatnak nem látni a végét. Inkább azt látni, hogy ha a centrum nem változtat háborús politikáján, még többen fognak majd vándorbotot. A magyar nép befogadó nép. Tisztában van az emberiesség követelményével, és a parancsolattal, hogy az élet a legfőbb érték. Tudja, hogy a menekülőnek, és gyermekének enni-inni kell adni, és helyet, hogy lehajthassa a fejét. De azt is tudja, hogy a vendégszeretetnek határt szab az erőn felüli kényszer. Kezdeményezzük, hogy a magyar nép és felelős kormánya kezdjen komolyan foglalkozni olyan szövetségesek felkutatásával, akik nem akarnak minket eszközként kihasználni életükért, megélhetésükért, igazságukért és szabadságukért küzdő más népek ellen.” Az MSZF felszólította Orbán Viktort, adjon pozitív választ Szergej Lavrov orosz külügyminiszter felajánlására, hogy Oroszország és az EU közösen kezelje a bevándorlást.+++

Kiadta: MSZF SZK

http://www.mszfszk.hu

MSZF: A népvándorlásnak csak békés eszközökkel lehet véget vetni

bekekorBudapest, 2015. augusztus 27. csütörtök (MSZF)

A népvándorlásnak és a magyarországi bevándorlásnak csak békés eszközökkel lehet véget vetni, a hadsereg bevetése csak elmérgesítheti a problémát. Mindenekelőtt be kell szüntetni a háborúkat, amelyek miatt milliók menekülnek el otthonukból –szögezte le a Magyar Szociális Fórum csütörtökön azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint a kormány katonai eszközökhöz nyúlna a bevándorlás feltartóztatásáért.
Itt az ideje, hogy az Egyesült Államok és a NATO csődöt mondott háborús politikája helyett Magyarország olyan szövetségesek után nézzen, akik a megoldást abban látják, hogy saját földjükön biztosítsanak békét és megélhetést a menekülőknek és a kivándorlóknak. Az MSZF felhívja a figyelmet Lavrov orosz külügyminiszter hétfői bejelentésére, miszerint Oroszország kész együttműködni az Európai Unióval a kontinenst elárasztó menekülthullám közös kezelésében. “Elegendő eszközünk van arra, hogy megakadályozzuk a hátrányos következményeket” – mondta Lavrov. Bővebben…

A Magyar Békekör jegyzéke Hende Csaba honvédelmi miniszterhez

   Miniszter Úr!

Ön elmulasztotta, hogy a törvény által előírt határidőn belül választ adjon a Magyar Békekör 2015. június 17-i jegyzékében feltett kérdésekre, és delegációnkat sem volt hajlandó fogadni. A mai napig nem kaptunk Öntől választ következő kérdéseinkre:

  1. Kivel tárgyalt Ön „magas szinten” a nehézfegyverek magyarországi telepítéséről, és mit mondott neki?
  2. Ki hatalmazta fel Önt a magas szintű tárgyalás folytatására?
  3. Milyen álláspont képviselésére kapott Ön instrukciót a NATO védelmi minisztereinek e havi (júniusi) brüsszeli tanácskozásán, melyen – amerikai közlés szerint – döntésre készülnek a haderő telepítéséről?
  4. Számol-e a kormány egy ilyen lépés várható következményével? Nevezetesen azzal, hogy hazánk ezzel idegen csapatok Oroszország ellen irányuló felvonulási terepévé, és katonai célponttá változhat?

A Magyar Békekör ebből azt a következtetést vonja le, hogy Ön semmibe veszi társadalmunknak a Magyar Békekör által kifejezésre juttatott aggodalmát a béke sorsa iránt!

  1. június 24-én Brüsszelben Ön kijelentette: „Magyarország nem kapott olyan megkeresést az Egyesült Államoktól, hogy Washington Magyarországra is telepíthessen nehézfegyvereket”. Magyar katonai források szerint az Ön állítása nem felel meg a valóságnak. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvédség vezérkari főnöke 2015. augusztus 19-én kijelentette: „Magyarországon ősszel több, nemzetközi gyakorlat lesz, ezekben az amerikai erők jelentős létszámban és technikai eszközökkel részt vesznek. Ha gyakrabban jönnek az amerikaiak gyakorlatozni, felesleges ide-oda szállítgatni a technikai eszközöket.” HM-forrás szerint az USA ötven katonai járművet, köztük négy M1 Abrams harckocsit és nyolc M2 Bradley gyalogsági harcjárművet telepítene hazánkba, valószínűleg a tatai laktanyába. Mindez az ukrajnai válság miatt Oroszországgal szemben indított Atlantic Resolve intézkedéssorozat része mondta a HM-forrás.

Miniszter Úr!

Miért vezette félre a magyar embereket? Miért teszi az ellenkezőjét, mint amit mond? Honnan veszi magának a bátorságot, hogy kijátssza a magyar társadalom békeakaratát, és kiszolgáltassa népünket az óceánon túli nagyhatalom keleti terjeszkedéshez fűződő érdekének? Ki hatalmazta föl Önt és a kormányt arra, hogy engedményt tegyen azoknak, akik készek volnának a magyar nép vérét ontani hódító céljaikért?

Tények sora bizonyítja, hogy az Egyesült Államok számára csak eszköz Magyarország és honvédsége terjeszkedő, elnyomó céljainak valóra váltásához. Legújabb bizonyíték rá: Az Iszlám Állam (IS) elleni hadviselés címén 116 magyar katonát vezényeltek az iraki Erbílbe, miközben az IS-elleni koalíciót irányító Egyesült Államok, Törökországgal közösen az IS ellen Szíriában harcoló kurdokat bombázza. Saját bőrünkön tapasztalhatjuk – nem beszélve az érintett népek szenvedéséről -, milyen nyomásnak és veszélynek teszi ki hazánkat a népvándorlás, melyet az Egyesült Államok és a NATO háborúi idéznek elő. Miért tűrik el, hogy gúnyt űzzenek a magyar nép békeakaratából és befogadó készségéből? Miért hagyják, hogy Magyarországot olyan konfliktusokba keverjék, amelyekről kiderül, hogy céljuk nem a békefenntartás, hanem a birodalmi terjeszkedés és hódítás? Miért fordítottak hátat a rendszerváltáskor megfogalmazott sarkalatos elvnek, miszerint magyar katona ne legyen külföldön, idegen katona lába pedig ne taposson magyar földet?

Miniszter Úr!

A magyar kormánynak, és Önnek, mint honvédelmi miniszternek fel kell hagynia a kétarcú politikával. Azzal, hogy szavakban békét hirdetnek, tetteikkel pedig a háború mellé állnak. Ezt bizonyítja a magyar katonai szerepvállalás a NATO keretében, az Oroszország ellen irányuló szankciók maradéktalan és következetes megszavazása a keletinyitás-politika hangzatos hirdetése közepette, és az amerikai nehézfegyverek magyarországi tárolásának tervezett engedélyezése nyilvánvalóan oroszellenes céllal.

A békeszerető magyar emberek nevében követeljük, hogy ne engedélyezzék az amerikai nehézfegyverek magyarországi telepítését, sem átmeneti tárolását!

A Magyar Békekör delegációjának tagjai:

           Petráss László                 Rónai Katalin             Salga István               Simó Endre

Budapest, 2015. augusztus 25.

Békeküldöttség a honvédelmi minisztériumban

HM

Budapest, 2015. augusztus 25. kedd (MSZF)

Jegyzékben követelte Hende Csaba honvédelmi minisztertől a Magyar Békekör, hogy ne engedélyezzék amerikai nehézfegyverek magyarországi telepítését, sem átmeneti tárolását hazánkban. A civilek szerint ennek a fegyverzetnek egy része már magyar földre érkezett – tudatta a Magyar Békekör kedden.

A jegyzéket átvevő Kovács Attilával, a HM sajtófőnökének elmondták, hogy kifogásolják a miniszternek a társadalom békeakaratával szemben tanúsított durva, elutasító magatartását. Erre utal, hogy Hende Csaba mindmáig nem válaszolt a Magyar Békekör június 17-i jegyzékében foglalt kérdéseire, és az elől is elzárkózott, hogy a békeküldöttség szemébe nézzen. „Kérjük, mondja meg a miniszter úrnak, hogy a törvényes határidőn belül választ várunk mai jegyzékünkben feltett kérdéseinkre” – mondták neki.

A Petráss Lászlóból, Rónai Katalinból, Salga Istvánból, Simó Endréből, és Tóth Vladimírből álló küldöttség által átadott jegyzékben kétarcúsággal vádolják a magyar kormányt és honvédelmi miniszterét, mert szavakban békét hirdet, tetteivel viszont a háborúk mellé áll. Ezt bizonyítja, hogy az amerikai fegyverek egy része már Magyarországon van, a magyar kormány rendre megszavazza a szankciókat Oroszország ellen, és minden tekintetben aláveti magát a NATO oroszellenes keleti terjeszkedési politikájának, miközben fennen hirdeti a Kelettel való békés együttműködés szükségességét – írják.

Tények sora bizonyítja, hogy az Egyesült Államok számára csak eszköz Magyarország és honvédsége ahhoz, hogy valóra váltsa terjeszkedő, elnyomó céljait. Legújabb bizonyíték rá: Az Iszlám Állam (IS) elleni hadviselés címén 116 magyar katonát vezényeltek az iraki Erbílbe, miközben az IS-elleni koalíciót irányító Egyesült Államok, Törökországgal közösen az IS ellen Szíriában harcoló kurdokat bombázza. Saját bőrünkön tapasztalhatjuk – nem beszélve az érintett népek szenvedéséről -, milyen nyomásnak és veszélynek teszi ki hazánkat a népvándorlás, melyet az Egyesült Államok és a NATO háborúi idéznek elő – áll a jegyzékben.

„Miért tűrik el, hogy gúnyt űzzenek a magyar nép békeakaratából és befogadó készségéből? Miért hagyják, hogy Magyarországot olyan konfliktusokba keverjék, amelyekről kiderül, hogy céljuk nem a békefenntartás, hanem a birodalmi terjeszkedés és hódítás? Miért fordítottak hátat a rendszerváltáskor megfogalmazott sarkalatos elvnek, miszerint magyar katona ne legyen külföldön, idegen katona lába pedig ne taposson magyar földet?” – szegezte kérdéseit a Magyar Békekör Hende Csabához.+++

(A Békekör jegyzékének teljes szövege külön.)

 

 

 

 

 

A Béke katonái

A Béke katonái címmel a Junge Welt az alábbi nyílt levelet tette közzé 2015. május 8-i számában, egy nappal a II. világháború európai befejeződésének 70. évfordulója előtt. A levelet időszerűsége miatt újra közreadjuk, tekintettel arra, hogy a magyar kormány – ígéretével ellentétesen – amerikai nehézfegyverek befogadására adott engedélyt:

A német hadsereg mintegy száz vezető tisztviselője, és a Német Demokratikus Köztársaság számos nyugállományú tisztje írt alá egy nyílt levelet, ami elítéli a nyugati országok Oroszország elleni agresszióját.
A “Béke katonái” című nyílt levelet a Junge Welt publikálta, és Heinz Kessler volt védelmi miniszter, Theodore Hoffman volt védelmi miniszter, 19 altábornagy és 61 vezérőrnagy aláírása szerepel rajta.
A Junge Welt szerint a nyílt levelet – a nyilvánosságra hozatal mellett – elküldik a Bundestagnak és a NATO-országok nagykövetségei számára, akiket emlékeztetnek arra, hogy a 70 évvel ezelőtt véget ért háború során a Szovjetunió 27 millió állampolgára vesztette életét, majd “a világ újjáépítése Washington és szövetségesei vezetése alatt csak újabb háborúkhoz vezetett, mint Jugoszlávia, Afganisztán, Irak, Szudán, Jemen, Líbia és Szomália esetében”.
A levél kitér arra, hogy az ukrán válság egyetlen oka, hogy az Egyesült Államok meg akarja semmisíteni Oroszországot mint vetélytársat, és eközben meggyengíteni az Európai Uniót. A nyílt levél egyben a most zajló médiapropagandát is példátlannak nevezi, Németországot pedig elítéli amiatt, mert háborús hisztériát folytat ahelyett, hogy diplomáciai úton a válság rendezésére törekedne, és saját népe érdekét képviselné, valamint okulna a történelmi tapasztalatokból.
Theodore Hoffman kifejti, hogy mivel ők tudják, mit jelent a háború, a béke oldalán állnak. “Nincs szükségünk Oroszország elleni hadjáratra, ehelyett kölcsönös megértésen alapuló békés együttélést akarunk. Nincs szükségünk arra, hogy az Egyesült Államoktól katonai függésben létezzünk.”
Hoffman szerint sokan, akik aláírták ezt a levelet, maguk is szemtanúi voltak a második világháborúnak, és egyetértenek abban, hogy korunk kulcskérdései csakis Oroszországgal együttműködve megoldhatóak, és megengedhetetlen, hogy Európa az Amerikai Egyesült Államoktól függésben létezzen.

Retired German military Officers condemn the agressive policies of West toward Russia

Close to one hundred senior officers of the German Army among them retired officers of the German Democratic Republic have signed an open letter, which condemns the Western countries’ aggression against Russia. The open letter titled the “Soldiers of Peace” published by Junge Welt and signed by former Defense Ministers Heinz Kessler and Theodore Hoffman, as well as a number of senior German military officers.

The open letter has been sent to Bundestag and the embassies of NATO countries reminding them that the war ended 70 years ago in which 27 million Soviet citizens lost their lives; meanwhile, during the post-war reconstruction period Washington and its allies started new wars in Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, Sudan, Yemen, Libya and Somalia.

The signatories state that the sole reason of the Ukrainian crisis is to destroy Russia; the plan at the same time weakens the European Union. The open letter criticizes the unprecedented, ongoing media propaganda against Russia; the signatories of the open letter condemn Germany because it supports war hysteria instead of attempting through diplomatic channels to settle the crisis.

The former German defense minister explains that they know the meaning of war, and because of that they support peace. We do not need a campaign against Russia, instead, we want peaceful co-existence based on mutual understanding; we do not want to depend on the United States.

Many people who have signed the letter also witnessed the Second World War, and agree that the key questions of our time can only be solved in collaboration with Russia; Europe’s dependence on the United States is unacceptable.

(hidfo.ru – hungarianambiance.com)

Hungarian Peace Community on Exodus and take in

Budapest, 5 July 2015

The only way to stop the Exodus of the Peoples is to grant them existance in their own homelands. Instead of Wars and barbed wires Hungarian People is interested in the borning of a new World Order centered on the Human Being – is emphesizing the Hungarian Community for Peace in its note edited on Sunday.

The position of HCP was defined in a consultaion of Budapest on Friday between the organisations composing the group funded by the Hungarian Social Forum. Here you have the full text of HCP document of analysys and alternatives:

„The only way to stop the Exodus of the Peoples is to grant them existance in their own homelands. Instead of Wars and barbed wires Hungarian People is interested in the borning of a new World Order centered on the Human Being.

The World Order of our times, the global capitalism lays on the subjugation and the spoliation of the weaks. Whole regions’ development is hindered by the way of the subtraction of their sources and the exploitation assured by the global financial mechanisms. Where the economical tool of the pulling out koncks against the resistence of the Peoples, they try to preserve the oppression by Wars, inciting persons, peoples and countries each others against. Conquest and subjection is giving birth to more and more violent and agressive terroristic organisations. Global Capitalism itself is produceing that what’s consequences is trying to defend itself from with bombs and barbed wires.

It cannot divert the attention from the fundamental requirement of a new just World order the fact, that meanwhile it is necessary to give answers to the concrete situation. Europe with Hungary inside became one of the main targets of the migration. It is no possible to see the end of this rush. What we can see now is that more and more people will take to the road if central powers will not change their behaviour.

The mesures taken up to now about the immigration are not in harmony with the seriousness of the problem. We see that those who have given rise to the exodus with their policy, want to wriggle out of responsibility. European Union is hopeing to transform Hungary into an „unloading place”, to take in the mass of migrants in place of the centre. They would like to impose quotas to us with clear intention to get off scot-free the consequences of their policy. Hungarian is a taking up people. He is aware with the requirements of Humanity and the commandment of life as supreme value. He knows that he must give food and drink to the refugees and their children, and place to lay their heads. But he also knows, that Hospitality has the limit of the compulsion of outrun the constable.

The Hungarian Community for Peace does inform the Allied of Hungary, that our country will not bear the odium and will not take upon itself the responsibility for the consequences of US, EU and NATO wrong policy. Hungary does not want to become a refugee deportation area, still less a concentration camp symbolised by the barbed wires in built. Those who do not want to finish with their War policy, and assure the peaceful development of the regions where refugees and migrants are coming from, must respect their material, political and moral responsibilty vis-a-vis the migrants and people taking in them. Such a big mass only can be taken in provisionally.

Hungarian people does not want to sacrifice his national identity on the altar of the irresponsible, inhuman, oppressive policy of the „civilised” Western Centre!

The Hungarian Community for Peace condemns that under the ideological mask of the worlwide diffusion of „democracy” countries and peoples be divided in order to dominate them, and billions of people be deprived of normal conditions of life.

For us it is unecceptable the outrageous injustice of whole regions living in misery while the richest one percent of the most reach people concentrating the half of the global wealth. We want a social order laying on new ethical basis.

Hungarian people does not want to become victim or suffering part of this inhuman world order. It condemns that our country’s Allied treated us like as indoor servants with the task to wash the Western laundry.

We protest against the fact that while they oblige us to take in from South, overcoming our force, they also turn us against East. They are using as gun-meat our compatriots of Sub-Carpathian region against russian people in Ukraine, they incite military conflict in our region, they want to transform our territory into a military springboard for a War against Russia.

We take the initiative of calling hungarian people and its government to start taking seriousely in consideration the finding of such new Allied, who do not want to use us as tool against other peoples fighting for life, existence, justice and freedom”.

Magyarország is felelős a háborúk okozta népvándorlásért

Budapest, 2015. augusztus 17. hétfő (MSZF)

A magyar kormányt is felelősség terheli a háborúk okozta népvándorlásért, és a tömeges bevándorlásért Magyarországra. Felelőssége abból fakad, hogy semleges magatartás helyett magyar katonákat küldött a háborús konfliktusok sújtotta térségekbe az Egyesült Államok és a NATO oldalán, ahelyett, hogy távol tartotta volna magát a háborúktól, és a be nem avatkozás békepolitikáját folytatta volna – áll a Magyar Békekör hétfőn kiadott közleményében.

A civil szerveződésű Békekör példaként említi Afganisztánt és Szíriát, ahonnan a legtöbb bevándorló érkezik Magyarországra. Az „Eltökélt támogatás” nevű misszió keretében száz magyar katonát küldtek Afganisztánba a NATO keretében. Az Iszlám Állam (IS) elleni hadviselés címén 116 magyar katonát vezényeltek az iraki Erbílbe, miközben az IS-elleni koalíciót irányító Egyesült Államok Törökországgal közösen az IS ellen Szíriában harcoló kurdokat bombázza.

Magyarországot olyan konfliktusokba keverik, amelyekről kiderül, hogy céljuk nem a békefenntartás, hanem a birodalmi terjeszkedés és hódítás – hívja fel a figyelmet a Békekör -, majd emlékeztet a rendszerváltáskor megfogalmazott sarkalatos döntésre, miszerint magyar katona ne legyen külföldön, idegen katona lába pedig ne taposson magyar földet.

Koszovóba, Bosznia-Hercegovinába és Montenegróba több mint 200 magyar katonát telepítettek. De fegyvereseink jelen vannak Líbiában, Egyiptomban, Szomáliában, Maliban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Grúziában, Ukrajnában és Moldovában is.

Létszámuk csekély, és a konfliktusok kimenetele szempontjából lényegtelen ugyan, mégis azt üzeni a világnak, hogy Magyarország azoknak az oldalán áll és harcol, akik háborúkat szítanak, és milliókat űznek el otthonukból és földjükről. A magyar kormány ezzel rossz szolgálatot tesz a békéért, megélhetésért és igazságért küzdő embereknek, és nem marad más választása, mint szembenézni a háborús politika következményeivel: a bevándorlással. Ételt-italt kell adni a menekülő tömegnek, szállást kell biztosítani neki, orvosi ellátásban kell részesíteni a bevándorló betegeket, gyermekeket, rászorulókat. Ez elől a humanitárius kötelezettség elől a kormány többé nem térhet ki büntetlenül, még akkor sem, ha a migrációt szögesdróttal próbálja feltartóztatni.

A Magyar Békekör leszögezi: A népvándorlás feltartóztatásának egyetlen módja a népek életének és megélhetésének biztosítása saját hazájukban és földjükön. Ehhez mindenekelőtt békére van szükség. A magyar kormánynak fel kell hagynia kétarcú politikájával, melyre az jellemző, hogy szavakban békét hirdet, tetteivel pedig a háború mellé áll. Ezt bizonyítja a magyar katonai szerepvállalás a NATO keretében, az Oroszország elleni irányuló szankciók maradéktalan és következetes megszavazása a keletinyitás-politika hangzatos hirdetése közepette, és az amerikai nehézfegyverek magyarországi tárolásának engedélyezése nyilvánvalóan oroszellenes céllal.+++