A Magyar Békekör alapelvei és tagsági nyilatkozata

A Magyar Békekör alapelvei

A Magyar Békekör azért jött létre, hogy hangot adjon a magyar nép békeakaratának és mozgósítson a béke mellett, a konfliktusok békés, politikai rendezéséért. A Magyar Békekör nemzeti érdeknek tartja a békét, és küzd érte. A Magyar Békekör társadalmi összefogással született, és soraiba vár minden békeszerető embert, aki egyetért a következő elvekkel és célokkal:

  1. A békének a népek egyenjogúságán, önrendelkezésén, és a javak igazságos elosztásán kell nyugodnia.
  2. A Magyar Békekör azonosul az ENSZ 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt elvekkel, és hirdeti: mindenkinek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind pedig a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer szülessék, amelyikben az emberi jogok és a szabadságjogok teljes hatállyal érvényesülhetnek.
  3. Nincs igazságos béke a népek elnyomásával, országok és világrészek leigázásával, forrásaik elvonásával, kifosztásukkal. Hazát kell biztosítani a hazájuktól megfosztott népeknek és embereknek, érvényt kell szerezni a nemzeti kisebbségek jogainak, az ENSZ és az Európa Tanács jogi normáival összhangban.
  4. A Magyar Békekör elvi alapállása szerint jogos a népek harca, beleértve a fegyveres harcot is elnyomóikkal, leigázóikkal és azokkal szemben, akik megfosztják őket a fejlődésükhöz szükséges forrásoktól, megélhetésüktől.
  5. A Magyar Békekör elutasít mindenfajta faji, nemi, vallási, kulturális, származási és egészségbeli megkülönböztetést. A Békekörnek nem lehet tagja olyan személy, vagy szervezet, aki tekintélyuralmi, szélsőséges, intoleráns nézeteket vall, idegengyűlölő, fajgyűlölő, antiszemita, vagy más gyűlöletkeltő eszmék, módszerek, irracionális nézetek hordozója, továbbá az, aki saját ideológiáját és párt hovatartozását fontosabbnak tartja a béke ügyénél.
  6. A szolidaritás szálait kívánjuk erősíteni az emberek között, és összefogni velük a kölcsönös előnyökön nyugvó békés együttélésért.
  7. A Magyar Békekörnek tagja lehet minden olyan személy és szervezet, aki és amely elfogadja és képviseli alapelveit.

-.-

A Magyar Békekört Simó Endre alapította 2014. elején azzal a céllal, hogy hangot adjon a magyar nép békeakaratának az ukrán válság közepette, szót emeljen a kárpátaljai magyarság autonóm jogaiért, az ellen, hogy Kijev ágyútöltelékként használja a magyar fiatalokat a kelet-ukrajnai orosz kisebbséggel szemben viselt háborújában. Civil diplomáciát folytatunk amerikai nehéz fegyverek és NATO haderő honi telepítése ellen, nehogy felvonulási tereppé változtassák és háborúba keverjék hazánkat Oroszország ellen. A Békekör meggyőződése szerint a népvándorlást csak kiváltó okainak megszüntetésével lehet feltartóztatni: a háborúk befejezésével, és a megélhetés biztosításával a kivándorlók szülőföldjén. Ennek alapvető feltétele a terrorszervezetek felgöngyölítése a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, és a nem terrorista ellenzék integrálása a hatalom gyakorlásába.

Nyilatkozat

A Magyar Békekör tagja kívánok lenni

Elfogadom és képviselem a Magyar Békekör alapelveit.

Név:

Szervezet neve:

Cím:

e-mail cím:

telefonszám:

aláírás

A kitöltött nyilatkozatot és az alapelveket (2 oldal) scannelten kérjük elküldeni az alábbi címre: magyarbekekor@gmail.com

Magyar Békekör -logo

MSZF: szögesdrót-politika és szélsőjobboldali előretörés

Budapest, 2015. október 19. hétfő (MSZF)

A magyar mintára ragadóssá vált szögesdrót-politika veszélyeire hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Magyar Békekört szervező Magyar Szociális Fórum.

Migrants make their way after crossing the border at Zakany, Hungary October 16, 2015.  REUTERS/Laszlo Balogh

Az emberjogi és békemozgalom szerint könnyen megeshet, hogy a Szerbiával és Horvátországgal szembeni magyar határzár, továbbá a Horvátországgal szembeni szlovén határzár következtében Horvátországban és Szerbiában felgyülemlő migráns sereg nem fog lemondani céljáról, és visszafordulni, hanem a szögesdróthoz hasonló radikális eszközökkel próbál utat törni magának.

Önámítás azt gondolni, hogy szögesdrótokkal el lehet zárkózni az emberiség migrációt kiváltó nagy problémái elől. A történelem ennek az ellenkezőjét bizonyítja – írja az MSZF. Csak ideig-óráig lehet a többség szegénységére és nyomorára építeni kevesek jólétét. A többség előbb-utóbb fellázad leigázása és kifosztása ellen, és számon kéri az emberi jogokat azokon, akik 1948-ban megfogalmazták azokat.

Az ellentmondást két módon lehet feloldani: vagy erőszakos tüneti kezeléssel, vagy a népvándorlást előidéző okok kiküszöbölésével. Az MSZF szerint a szögesdrót-politika erőszakos tüneti kezelésnek számít, és semmit sem old meg. Ellenkezőleg, felerősíti a nacionalista elzárkózást, az idegengyűlöletet, a rasszizmust. És nem csak idehaza. (Lásd az osztrák, és a svájci szélsőjobboldal megerősödését és a bajor CSU bevándorlással szembeni fellépését Németországban!) A népvándorlást előidéző okok kiküszöbölésével ma azok törődnek a legkevésbé, akik előidézték: az Egyesült Államok és Nyugat-Európa központi hatalmai.

Helyettük ma azok igyekeznek kiküszöbölni a betegség okát, akik nem idézték elő: Oroszország, a szír kormány, Irán, a kurdok egy része, a Hezbollah, és az iraki milíciák. Ha a népvándorlást sikerül majd feltartóztatni, nekik fogjuk köszönni. Pedig orosz-amerikai összefogással rövid időn belül véget lehetne vetni az Iszlám Állam és az An-Nuszra rémuralmának, ha az Egyesült Államok kormánya nem Aszad hatalmának megdöntését, hanem az Iszlám Állam elleni harcot tartaná fő céljának. De ez még várat magára – írta a Magyar Szociális Fórum hétfői közleményében.+++

Kiadta: MSZF SZK

www.mszfszk.hu