Törökország ellenségévé nyilvánította a szír fegyveres erőket – orosz hadihajók a térségben.

Törökország ellenségévé nyilvánította a szír fegyveres erőket – orosz hadihajók a térségben

Ezt Omer Celik, a Törökországot kormányzó Igazság és Fejlődés Párt szóvivője tudatta a Sabah újságnak adott nyilatkozatában. „Törökország mostantól ellenséges célpontként viszonyul az Aszad-rendszer minden eleméhez” – mondta. A pártszóvivő közölte még: noha Törökország bevándorlási politikája változatlan marad, Ankara többé nem fogja féken tartani az Európába igyekvő migránsokat. A Magyar Békekör emlékeztet arra, hogy Szíria és fegyveres erői orosz támogatást élveznek az ország területi egységének helyreállításában, az Aszad rezsim ellen török támogatással harcoló terrorista, és fegyveres ellenzéki alakulatok ellen. A török bejelentés arra utal, hogy Ankara ennek ismeretében szeretné fennhatósága alatt tartani Szíria északi területeit, melyeknek egy részét a szír hadsereg felszabadította. A török csapatok Szíriában harcolnak a Szíriát védő szír hadsereg ellen – mutatott rá a Magyar Békekör tudósítója.
A legfrissebb hírek szerint orosz hadihajókat irányítottak Szíria partjaihoz, hogy elhárítsanak egy Szíria ellen irányuló átfogóbb török hadműveletet. “Rosszul végződhet Ankarára nézve egy átfogó török katonai művelet Idlib (Szíria) térségében” – mondta az Interfax hírügynökségnek pénteken Vladimir Dzsabarov, az orosz parlament felsőházának alelnöke. A feszültség enyhítése felé vett irányt Putyin és Erdogan. Pénteki telefonbeszélgetésén az orosz és a török államfő megállapodott abban, hogy napokon belül találkozik a szíriai Idlibnél kialakult katonai feszültség csökkentése érdekében. A találkozó közvetlen előzményeként Idlibnél légicsapás következtében elesett 33 török harcos, akit azért küldtek Szíriába, hogy visszafoglaljon a szír hadseregtől olyan területeket, amelyeken Szíria helyreállította fennhatóságát.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Tisztelt olvasóink! Megkíséreljük visszamenőleg pótolni a híranyagainkat, melyek a Facebook oldalunkon már megjelentek.

bekekor
Magyar Békekör

A Magyar Békekör alapelvei és tagsági nyilatkozata

A Magyar Békekör azért jött létre, hogy hangot adjon a magyar nép békeakaratának és mozgósítson a béke mellett, a konfliktusok békés, politikai rendezéséért. A Magyar Békekör nemzeti érdeknek tartja a békét, és küzd érte. A Magyar Békekör társadalmi összefogással született, és soraiba vár minden békeszerető embert, aki egyetért a következő elvekkel és célokkal:
1. A békének a népek egyenjogúságán, önrendelkezésén, és a javak igazságos elosztásán kell nyugodnia.
2. A Magyar Békekör azonosul az ENSZ 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt elvekkel, és hirdeti: mindenkinek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind pedig a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer szülessék, amelyikben az emberi jogok és a szabadságjogok teljes hatállyal érvényesülhetnek.
3. Nincs igazságos béke a népek elnyomásával, országok és világrészek leigázásával, forrásaik elvonásával, kifosztásukkal. Hazát kell biztosítani a hazájuktól megfosztott népeknek és embereknek, érvényt kell szerezni a nemzeti kisebbségek jogainak, az ENSZ és az Európa Tanács jogi normáival összhangban.
4. A Magyar Békekör elvi alapállása szerint jogos a népek harca, beleértve a fegyveres harcot is elnyomóikkal, leigázóikkal és azokkal szemben, akik megfosztják őket a fejlődésükhöz szükséges forrásoktól, megélhetésüktől.
5. A Magyar Békekör elutasít mindenfajta faji, nemi, vallási, kulturális, származási és egészségbeli megkülönböztetést. A Békekörnek nem lehet tagja olyan személy, vagy szervezet, aki tekintélyuralmi, szélsőséges, intoleráns nézeteket vall, idegengyűlölő, fajgyűlölő, antiszemita, vagy más gyűlöletkeltő eszmék, módszerek, irracionális nézetek hordozója, továbbá az, aki saját ideológiáját és párt hovatartozását fontosabbnak tartja a béke ügyénél.
6. A szolidaritás szálait kívánjuk erősíteni az emberek között, és összefogni velük a kölcsönös előnyökön nyugvó békés együttélésért.
7. A Magyar Békekörnek tagja lehet minden olyan személy és szervezet, aki és amely elfogadja és képviseli alapelveit.
-.-
A Magyar Békekört Simó Endre alapította 2014. elején azzal a céllal, hogy hangot adjon a magyar nép békeakaratának az ukrán válság közepette, szót emeljen a kárpátaljai magyarság autonóm jogaiért, az ellen, hogy Kijev ágyútöltelékként használja a magyar fiatalokat a kelet-ukrajnai orosz kisebbséggel szemben viselt háborújában. Civil diplomáciát folytatunk amerikai nehéz fegyverek és NATO haderő honi telepítése ellen, nehogy felvonulási tereppé változtassák és háborúba keverjék hazánkat Oroszország ellen. A Békekör meggyőződése szerint a népvándorlást csak kiváltó okainak megszüntetésével lehet feltartóztatni: a háborúk befejezésével, és a megélhetés biztosításával a kivándorlók szülőföldjén. Ennek alapvető feltétele a terrorszervezetek felgöngyölítése a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, és a nem terrorista ellenzék integrálása a hatalom gyakorlásába.

Nyilatkozat
A Magyar Békekör tagja kívánok lenni

Elfogadom és képviselem a Magyar Békekör alapelveit.
Név:
Szervezet neve:
Cím:
e-mail cím:
telefonszám:

dátum aláírás

A kitöltött nyilatkozatot és az alapelveket (2 oldal) scannelten kérjük elküldeni az alábbi címre: magyarbekekor@gmail.com

Text in english:

Basic Principles of the Community for Peace of Hungary

The Community for Peace of Hungary has been funded with the aim to give voice to the will for Peace of the Hungarian People, and to mobilize for the Peace, and the peaceful, political solution of the conflicts. The Community for Peace of Hungary considers the Peace as national interest of Hungary and fights for it. The Community for Peace of Hungary was born by social joining of forces and it waits in its ranks all peace loving people agreeing with the following principles and goals:

1. The Peace must be based on the equal rights, the self-determination of the peoples and on the just distribution of the goods.
2. The Community for Peace of Hungary identifyes itself with the principles of the Universal Declaration of Human Rights adopted by the Organisation of the United Nations in 1948, and it proclames that Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
3. There is no just Peace with the oppression of the peoples, with the subjugation of countries and continents, with the drawing aside of their resources, by their spoliation. Homeland must be assured to the peoples and persons deprived of their motherland, national minority rights have to be asserted in harmony with the legal norms of the United Nations and the Council of Europe.
4. The Community for Peace of Hungary considers legitimate the fight of the peoples, including the armed fight against their oppressors, subjugators and all those who deprive them of their resources necessary to their development and existence.
5. The Community for Peace of Hungary rejects all kind of discrimination between races, sexes, religions, as well on the basis of peoples cultures, origins and health conditions. Nor people or organisation professing views of authoritarianism, extremism, intolerance, supporting ideas of xenophoby, racism, antisemitism, and other ideas, methods filled with hatred and irracionalism can turn member of the Community for Peace of Hungary. Also are excluded from it those who consider their ideology and party affiliation more important than the cause of the Peace.
6. We want to strenghten the ties of Solidarity amongst the peoples and join our forces for the reciprocal advantegeous and peaceful convivence.
7. All people accepting and representing theese basic principles can turn members of the Community for Peace of Hungary.
-.-
The Community for Peace of Hungary has been funded at the beginning of 2014 by Endre Simó with the aim to give voice to the will for Peace of the Hungarian People in the middle of the crisis in Ukraine, to rise voice for the Rights of Autonomy of the Hungarians living in the Sub-Carpathian region of Ukraine, against the use as gun meat of the hungarian young people by the Kiev government in the civil war against Russian Minority. We are developing Civic Diplomacy against the deployment in Hungary of american heavy weapons, because we want to avoid that Hungary became military springboard and be involved into a War against Russia. At the opinion of our Community for Peace the exodus of the peoples from their homelands only can be stopped by eliminating its causes: by cessating the Wars and assuring existence in the motherlands of the migrants. The precondition to create such a security is the folding up of the terrorist organisations in the Middle East and in North Africa, as well as the integration onto the exercising of the power of the non terrorist opposition.

Declaration
I want to be member of the Community for Peace of Hungary

I accept and I am ready to represent the basic principles of the Community for Peace of Hungary

Name:
Name of Organisation:
Address:
e-mail address:
phone number:
date signature

The filled declaration must be sent scanned to the following address: magyarbekekor@gmail.com

Magyar Békekör

Tisztelt Olvasónk!

Örülünk, hogy érdeklődik a világ dolgai, benne hazánk boldogulása iránt, és érdemesnek tartja a Magyar Békekör híreit, értékeléseit, állásfoglalásait arra, hogy megismerje őket, és segítsenek tájékozódásában, eligazodásában!
Kérjük, aki még nem tette volna meg, olvassa el ALAPELVEINKET, hogy tisztában legyen, milyen társasággal van dolga! Szeretnénk elkerülni, hogy Alapelveinkbe ütköző, azokkal össze nem egyeztethető rasszista, idegengyűlölő, fajelméletet hirdető kommentek miatt meg kelljen válni egyesektől! Tiszteletben tartjuk a vélemény szabadságát, sokféleségét, viszont nem tűrjük, hogy oldalunkat ordaseszmék és embertelenséget árasztó nézetek terjesztésére használják ki. Az ilyenektől megválunk még akkor is, ha követőink közé tartoznak!
Ugyanakkor tagként is várjuk körünkbe mindazokat, akik nem csak egyetértenek céljainkkal, hanem készek részt is vállalni megvalósításukból!
Lásd: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/1519610051664577/…

********************************

 

Magyar Békekör
2020. február 26

Ukrajna sem a minszki, sem a párizsi megállapodásokat nem teljesíti
A Magyar Békekör értesülései szerint Ukrajna továbbra sem teljesíti a minszki megállapodásokban foglaltakat. A helyzet az új államfő, Zelenszkij megválasztásával sem változott. Jól értesült forrás szerint az új ukrán vezetés is foglya a szélsőjobboldali köröknek, melyek nem csak elzárkóznak az oroszokkal történő egyezkedéstől, hanem – szélsőséges nacionalista alapon – gyűlöletet is szítanak az Ukrajnában élő oroszok ellen, és Ukrajna „nemzetállamisága” jegyében minden nemzeti kisebbséget meg akarnak fosztani jogaiktól. Putyin orosz elnök a közelmúltban kerek-perec megkérdezte az őt telefonon felhívó Zelenszkijtől, tiszteletben akarja-e tartani a minszki megállapodásokat, de kitérő választ kapott, ami arra utal, hogy ukrán részről feltételekhez kötnék az aláírt, és az ENSZ-ben is bejegyzett nemzetközi egyezményt. A minszki megállapodásokban érintett úgynevezett normandiai négyek, Ukrajna, Franciaország, Németország és Oroszország 2019. decemberi párizsi csúcsértekezletén megállapodásra jutottak ugyan a donbasszi csapatszétválasztásról, de Ukrajna azt sem hajtotta végre. Kijev ennek ellenére újabb négyes csúcsot hirdetett meg, de Moszkva – külügyminisztere révén – tudatta, hogy amíg Kijev nem teljesíti a párizsi megállapodást, szó sem lehet újabb találkozóról.

 

**********************

Magyar Békekör

 1. Február 23., 10:45·

Irán hormuzi béketerve amerikai ellenállásba ütközik – Magyar Békekör iráni diplomáciai forrásból

Hormuzi béketervével Irán arra törekszik, hogy az Öböl-menti nyolc ország belülről szavatolja a térség biztonságát, mert az idegen katonai erők jelenléte destabilizálja azt. Az ENSZ Alapokmányából kiinduló terv a területi integritás, a be nem avatkozás és a békés együttműködés elvén alapul, és az Egyesült Államok ellenállásába ütközik – mondta a Magyar Békekör tudósítójának szombaton egy iráni diplomáciai forrás. A nyolc ország közül négyen már igent mondtak a tervre, a többi négy sem válaszolt rá negatívan, bár Szaúd-Arábia még mindig abban bízik, hogy hasznát az USA jelenlétével biztosíthatja. Az Iránnal szomszédos Pakisztán közvetít Irán és Szaúd-Arábia között a kiegyezés érdekében. Irakról szólva a Békekör forrása elmondta, hogy az Irakot is megszálló Iszlám Állam terrorszervezet ellen fellépő egyetlen komoly erő az iráni volt. Ebben a felszabadító harcban tűnt ki az amerikai elnök parancsára január 3-án Bagdadban meggyilkolt Kászem Szolejmáni tábornok. Az iraki politikai helyzet javulóban, Irán továbbra is segít abban, hogy Irak stabilabbá s biztonságosabbá váljék. A térség külső beavatkozástól mentes szuverén fejlődésére irányuló politikája miatt Amerika óriási nyomást gyakorol Iránra, térdre akarja kényszeríteni, flottát küld a térségbe, aláássa az iráni békekezdeményezést. Irán maximálisan ellenáll, ugyanakkor a párbeszéd híve marad. Az USA agresszív politikájának tulajdonította a jemeni katasztrofális helyzetet is.
Noha az USA egyoldalúan felmondta a nemzetközileg szavatolt iráni atom-megállapodást, Irán kitart a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel vállalt kötelezettségének teljesítése mellett, kitart az atomfegyverek elterjedését tiltó egyezmény mellett. „A nukleáris energiát csak békés célokra akarjuk felhasználni” – szögezte le. Összességében meggyengült az amerikai hegemónia a térségben, az USA politikailag visszavonulóban. Bár ez nem fog máról-holnapra bekövetkezni, végbe fog menni – vélekedett. A kérdés: hogyan tudnak összejönni a népek, s felülkerekedni különbözőségeiken. „Senkire sem akarjuk rákényszeríteni az akaratunkat, azt szeretnénk, hogy a népek fejlődhessenek” – mondta. Irán szerint nincs alternatívája a szíriai politikai rendezést célzó asztanai folyamatnak. A rendezésben részt vevő felek, Irán, Oroszország, Törökország annak dacára is együttműködik, hogy véleménye több fontos kérdésben eltér egymásétól. A szomszédos Törökországhoz és Pakisztánhoz fűződő viszonyról szólva történelmileg erős, jó kapcsolatokról beszélt a három ország között, még ha viszonyuk nem is volt mindig felhőtlen. Meg kell találnunk a közös érdekeket – mondta. Teherán Afganisztánban is politikai rendezést sürget. Trump „évszázad megállapodásának” kikiáltott közel-keleti amerikai béketerve csak papíron létezik, szembemegy az egész közel-keleti realitással. Nem törődik Palesztina egyetlen valós gondjával sem, nem válaszol egyetlen hosszú távú problémájára sem – mondta a Magyar Békekör iráni forrása

***************

Magyar Békekör

2020 Február 23., 10:42 ·

A Magyar Békekör vendége volt az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövete
A Magyar Békekörnek szombaton, 2020. február 22-én abban a megtiszteltetésben volt része, hogy vendégül láthatta Hamidreza Nafez Arefit, az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövetét. A sajtó kizárásával rendezett zártkörű találkozón Arefi nagykövet átfogó, színvonalas tájékoztatást adott a Magyar Szakszervezetek Házának termét megtöltő hazai és külföldi hallgatóságának a közelmúlt fejleményeiről a Perzsa-öbölben és a Közel-Keleten, és válaszolt a hallgatóság kérdéseire. A Magyar Békekör köszöni nagykövet úrnak, hogy eleget tett felkérésének, és lehetővé tette, hogy a Békekör tagjai és meghívott vendégei autentikus forrásból tájékozódhassanak Irán politikájáról és a térség kollektív biztonságának megteremtéséről az Öböl-menti országok együttműködésével. Az elhangzottakra reagáló Simó Endre, a Békekör elnöke kijelentette: a Magyar Békekör magáénak vallja és támogatja Irán békés törekvését a térségben, a népek közötti együttműködésre épülő új geopolitikai etikai rend megteremtéséért. A találkozó befejező aktusaként iráni vendégeink vendéglátóvá csaptak fel, és álló fogadást adtak az egybegyűltek tiszteletére.

English text

The Ambassador of the Islamic Republic of Iran in Budapest was the guest of the Hungarian Community for Peace.

On Saturday, February 22, 2020, the Hungarian Peace Circle was honored to host Hamidreza Nafez Arefi, the Ambassador of the Islamic Republic of Iran in Budapest. At the closed event with the exclusion of the press Ambassador Arefi gave comprehensive, high-quality information to hungarian and foreign audiences who filled the Chamber of Hungarian Trade Unions on the Recent developments in the Gulf and Middle East and answered questions from the audience. The Hungarian Community for Peace thanks Ambassador for meeting his request and allowing members of the Peace Community and invited guests to learn from an authentic source about Iran’s policies for the establishment of a collective security in the region through cooperation with the Gulf States. Reacting to what was said, Endre Simó, President of the Hungarian Community for Peace, said that the Hungarian Community for Peace acknowledged and supported Iran’s peaceful endeavor in the Region and to a new geopolitical ethical order based on cooperation between peoples. As the closing act of the meeting, our Iranian guests turned into Hosts gaving a standing reception in honor of the gathered people.

***********************

Magyar Békekör

 1. Február 21., 8:22·

Törökország szír felszabadított területeket akar visszafoglalni – Francia-német-orosz-török csúcsot kezdeményez Moszkva

Bevetették a török hadsereg egységeit, hogy visszafoglalják a szírektől azokat a szíriai területeket, amelyeken helyreállították a szír fennhatóságot. A törökök együtt indítottak támadást az Aszad-ellenes fegyveres ellenzékkel, és az An-Nuszra terrorszervezet katonáival – értesült a Békekör. A harcokban mindkét oldalon katonák estek el. A szír hadsereget az orosz légierő támogatja, a szárazföldön pedig más szövetségeseik, köztük az irániak segítik. Az orosz-török tárgyalások a harcok elkerüléséről nem vezettek eredményre, de a felek kapcsolatban maradtak egymással. Az orosz külügyi szóvivő szükségesnek tartott emlékeztetni arra, hogy a szírek saját hazájuk területén harcolnak, a törökök viszont idegenben. „A szír hadsereg természetesen együttműködik az orosz katonasággal, és más országok harcosaival” – mondta Maria Zaharova. Erdogan török elnök február végéig adott határidőt Szíriának, hogy kiürítse a Szíria északi részén, Aleppo és Idlib tartományban visszafoglalt területeit.
A Magyar Békekör felhívta a figyelmet a kettős török magatartásra, hiszen a szíriai békés rendezést célzó asztanai békefolyamatban Ankara rendszeresen aláírta azokat a nyilatkozatokat, amelyekben szerepelt, hogy Irán, Oroszország és Törökország kiáll Szíria területi egységének helyreállításáért.
A francia elnök és a német kancellár elfogadta az orosz elnök kezdeményezését, hogy tartsanak csúcstanácskozást Szíriáról, különös tekintettel Erdogan elnök háborús ultimátumára. Erdogan még nem válaszolt a javaslatra. A Békekör emlékeztet arra, hogy Isztambulban, 2018 októberben már tartottak ilyen négyoldalú megbeszélést Szíriáról. A mostani újabb megbeszélés alkalmat nyújthat arra, hogy az európai felek együtt lépjenek fel a szíriai politikai rendezésért, és álljanak ki Szíria függetlensége és területi egysége mellett. Ha ezt megtennék, Törökországnak le kellene mondania az ellenőrzése alatt tartott szír területekről. Kérdéses, hogy ezt megteszi-e, miközben az Egyesült Államok ennek ellenkezőjére biztatja. Maga az Egyesült Államok hadereje is megszállva tart szíriai olajmezőket.

********************

 

Magyar Békekör

 1. Február 19., 21:07·

Moszkva figyelmezteti Ankarát

Oroszország szerdán figyelmeztette Törökországot, ne indítson hadműveletet Szíria északi területeinek visszafoglalásáért, hanem vegye tudomásul, hogy azok a területek Szíriához tartoznak. Az akciót Erdogan török elnök helyezte kilátásba azért, mert a szír hadsereg helyreállította a szír fennhatóságot a török és amerikai támogatást élvező Aszad-ellenes csoportok és az An-Nuszra terroristái által megszállt területeken. „A (török) katonai művelet a legrosszabb választás volna” – adott hangot Moszkva véleményének Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő.

Az előzményről lásd: https://www.facebook.com/bekekor/posts/2327905177501723?__xts__[0]=68.ARAd-zfe6w-O62RBib0T96_ortpuq7yTOBIcYuGcIM7gFjXWNGgrOSZRlDTtyk0AjZainkVJXv5COmFLjVPl130DFK6Pzd3cErTfDB1CzBn-544yjiMMbcoYkm91i2-UK0XYMVhz8AWbxprbN9sFn-g54qyixmCsgXVxjr-9eTert54lXrj8HFxeH9GSTFvfk_4P_RSB8G79dKmWXNMrVYlPBsoHELx3c9b-L-kZesMGnUwx8MsLCK4ce8FuiQpgq56edVAkFTzp_aHt3ppuU18G2ggq_DSyLOJlne247pDVD2m-9vUYu73tGtDGGHNcoj8Q0jiYXAUUKOTAHFYnU2zbWmFP&__tn__=-R

*****************************

Magyar Békekör

 1. Február 23., 7:17·

A török elnök is ott lesz a négyoldalú csúcson Szíriáról

Március 5-én tartják a francia-német-orosz-török csúcstanácskozást Szíriáról. Az orosz kezdeményezést Erdogan elnök is elfogadta. Előzőleg az orosz és a török védelmi miniszter tárgyalt egymással, hogy elejét vegyék egy nagyobb katonai összecsapásnak, melyet török részről kilátásba helyeztek azért, mert a szír hadsereg, orosz légi és iráni szárazföldi támogatással visszafoglalt szír területeket az ország északi részén. Részvételével a tárgyaláson Ankara jelét adta, esetleg kész tudomásul venni, hogy katonai eszközökkel nem tud érvényt szerezni akaratának Szíria területi integritásának rovására – vélik megfigyelők.
Lásd még: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2330146620610912/…

*****************************

Magyar Békekör

 1. Február 18., 9:26·

Török ellenállásba ütközik, hogy a szírek visszafoglalják északi területeiket

A szír hadsereg több tucat szír várost foglalt vissza a törökök támogatta terrorista és Aszad-ellenes fegyveresektől Szíria észak-nyugati részén, Aleppo tartományban – közölték szír katonai forrásból hétfőn. A hadműveletben támogatást kapott az orosz légierőtől és az iráni milicistáktól. Visszafoglalták az Aleppót Damaszkusszal összekötő M5 autósztrádát, melyet a hét végén megnyitnak a polgári közlekedés előtt, az Aleppótól a török határ mentén fekvő Zahraa-Nublba vezető autóutat, és helyreállították a polgári légi közlekedést Aleppo nemzetközi repülőterén. A szír területek feletti szuverenitás helyreállítása török ellenállásba ütközött. Ankara ragaszkodik a szír-török határ mentén szír területen húzódó 30 km mély demilitarizált övezethez, és arra szólította fel Szíriát, hogy vonja vissza csapatait a Szíriához tartozó visszafoglalt országrészből. Erdogan a demilitarizált övezetről kötött megállapodás megszegésével vádolta az orosz felet, és február végéig adott határidőt arra, hogy a szír hadsereg kiürítse Idlibet. Orosz részről azzal indokolták a szír hadseregnek nyújtott támogatásukat, hogy nem hagyhatták válasz nélkül a szír hadsereget és az orosz támaszpontokat érő támadásokat azokról a területekről, amelyeken most helyreállították a szír fennhatóságot. Hétfőn Moszkvában orosz-török tárgyalások kezdődtek a kialakult helyzetről, és a katonai konfrontáció elkerüléséről. Az orosz diplomácia most az elé a kettős feladat elé került, hogy érvényt szerezzen Szíria teljes területi egysége helyreállításának, egyúttal megakadályozza, hogy elkerülje a Törökországgal kialakult jó viszony megromlását, és Törökország további aktív részvételét az asztanai politikai rendezési folyamatban. A Magyar Békekör megjegyezte: Szíria területi egységének helyreállítása döntő kérdés a szír nemzeti megbékélés és politikai rendezés szempontjából. Többek között az amerikai és török támogatást élvező Aszad-ellenes fegyveres csoportok és terrorista szervezetek ellenállásának megtörésén múlik, hogy hozzáláthasson munkájához az ország új alkotmányának kidolgozásáért létrehozott kormánypárti és ellenzéki képviselőkből, köztük kurdokból összetevődő testület.

***************************

 

Magyar Békekör

Február 15., 8:49 ·

Kínai-vatikáni külügyminiszteri találkozó

A Kínai Népköztársaság és a Vatikán kapcsolatainak történetében az eddigi legmagasabb szintű találkozó helyszíne volt pénteken München. Vang Ji és Paul Gallagher megállapodott az intézményesített párbeszéd folytatásában. Egy 2018-ban kötött megállapodásban Kína elfogadta, hogy a kínai katolikus püspökök kinevezésében a Szentszéket illesse az utolsó szó joga. A Kínai Népköztársaság és a Vatikán viszonyának rendezéséhez mintául szolgálhatott az 1970-es-80-as évek magyar diplomáciai megközelítése, és tapasztalata – jegyezte meg a Magyar Békekör. A katolikus világegyház konzervatív köreiben élesen bírálták a kínai-vatikáni megállapodást. Különösen Hongkong egykori “Mindszentyje”, Joseph Zen érsek próbálta megakadályozni. Azt tartották róla, hogy a Vatikán behódolt a kommunistáknak. Kína felülvizsgálta korábbi egyházpolitikáját. Elismerte a pápa vezető szerepét a katolikus egyház élén. Korábban a kínai katolikus hívők egy része az állam által elismert katolikus egyházban tömörült, másik részük pedig egy olyan illegális körben, amely a pápát ismerte el vezetőjeként. Megfigyelők a 70 évvel ezelőtt megszakított diplomáciai kapcsolatok helyreállításának előjelét látják a 2018. évi államközi megállapodásban, és a müncheni külügyminiszteri találkozóban. A Magyar Békekör ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a Szentszék valóban helyre akarja állítani viszonyát a Kínai Népköztársasággal, meg kell szakítania diplomáciai kapcsolatát Tajvannal. Ez Peking feltétele.

***************************

Magyar Békekör

 1. Február 14., 6:24·

Oroszország párbeszédet sürget, Amerika nem válaszol

Az Egyesült Államok kivételével az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden állandó tagja igennel válaszolt arra az orosz kezdeményezésre, hogy a II. világháború befejezésének, és az ENSZ létrehozásáról döntő jaltai konferencia 75. évfordulója alkalmából csúcs szintű találkozón együtt küszöböljék ki az atomháború veszélyét, és segítsék elő a világ békés fejlődését. A Biztonsági Tanács öt állandó tagja a náci-fasizmus felett győzelmet arató koalíció tagjaiból került ki – emlékeztet rá a Békekör.
Orosz részről a közel-keleti rendezést is olyan tárgyalással szeretnék elősegíteni, amelyen a Biztonsági Tanács által elismert mind a négy fél részt venne: az ENSZ, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Oroszország. Moszkva legújabb diplomáciai kezdeményezése arra irányul, hogy tényleges megoldás szülessék a palesztin-izraeli konfliktus megszüntetése érdekében, az „évszázad megállapodásának” kikiáltott amerikai-izraeli próbálkozás helyett. Hiszen ez utóbbit palesztin részről azonnal visszautasították, tekintettel arra, hogy az amerikai terv szerint demilitarizált palesztin államot hoznának létre, miközben Izrael militarizált maradna, a megszállt területeken létrehozott zsidó településeket elszakítanák Palesztinától, és csaknem teljes izraeli biztonsági ellenőrzés alá vonnák.

Lásd még: https://www.facebook.com/bekekor/posts/2317362178556023?__xts__[0]=68.ARDTWEkcY8BA_IdEIRovBH0waFb-8MO3j3NlCAMnz8gw4YSFEfV2BFO9QBtnYMuA1KVoSS3C5nQjNMJQRLbiVxP7eTOAvA-iua6p8VkJFIoWl4Nz4YwKzqUFtRBmwQZNhMk5KsE7qwcG-ymG2eer5BhvwjHo35k2qcTM1YsHwkydXVcxE4A1FASKjzijHSZQMqNCfZokKUIQ70xcJRHg1bjcSwXgLSTHT8P-gwBeGx8MMPshfhksYdY4AwN2h-HRApTYb1hpJQKaqsfci9zkcOD9QbXsqgA1g-a8r0Tvzzgk18n29YF5RahLPtc8RMEcJY4-WYm0MH9MNRVExHzk3TOqBSUC&__tn__=-R

********************

Magyar Békekör

 1. Február 13., 20:41·

Korlátozták Trump elnök hatalmát

Az amerikai szenátus csütörtökön határozatban korlátozta Donald Trump elnök hatalmát háború indítására Irán ellen. A határozat úgy születhetett meg, hogy nyolc republikánus szenátor is a demokratákkal szavazott mellette. Ha az elnök nem vétózza meg, Amerikának ki kell vonnia Irán ellen felvonultatott csapatait, hadműveletet Irán ellen csak a kongresszus felhatalmazására indíthat.

************************

Magyar Békekör

 1. Február 13., 6:09·

Arab-orosz hírszerzői megbeszélés az Öböl biztonságáról

Az Egyesült Arab Emírségek hírszerzési főnökeivel, előtte pedig Mohammed bin Rásid al-Maktúm miniszterelnökkel Dubajban tanácskozott szerdán Szergej Nariskin, az orosz hírszerzés vezetője. Egymáshoz hasonlóan ítélték meg a térségben kialakult válságok okát, és egymáséhoz közel álló álláspontra jutottak a megoldás tekintetében, különösen a terrorizmus elleni közös fellépésre – tűnik ki a TASZSZ jelentéséből.
Az olajban gazdag, 83 ezer 600 négyzetkilométeren elterülő, 9,3 millió lakosú, hét emírségből 1971-ben született föderáció a Perzsa-öböl dél-nyugati partján fekszik. A speciális szolgálatok vezetőinek megbeszélését összefüggésbe hozzák azzal, hogy az arab világban egyre többen hajlanak az amerikai kontrolltól mentes politikai-gazdasági szuverenitás megteremtésére, az amerikai csapatok kivonására a térségből, szoros kapcsolatban a külföldről manipulált terrorszervezetek és csoportok felgöngyölítésével.

**************************

Magyar Békekör

 1. Február 12., 17:06·

Perbe fogják Orbán Viktor olasz elvbarátját?

Az olasz szenátus szerdán felfüggesztette Matteo Salvini mentelmi jogát, és ezzel utat nyitott jogi felelősségre vonása előtt, mely – elmarasztaló ítélet esetén – akár 15 évi börtönböntetést is maga után vonhat. A radikális jobboldali nézeteiről ismert Salvini, Olaszország volt belügyminisztereként 2019-ben megtiltotta a Gregoretti nevű olasz partőrségi naszádnak, hogy fedélzetén több mint száz migránssal kikössön. Törvénytelennek tartott eljárása miatt vádat emeltek ellene tömeges túszul ejtés gyanújával. A Conte-kormányt alkotó pártok által kezdeményezett szenátusi voks birtokában a szicíliai bíróság most már eljárhat vele szemben. A Reuters véleménye szerint ez akár Salvini politikai karrierjének végét is jelentheti. A szélsőjobboldali politikus köztudottan Itália kormányfői székére pályázik.

***************************

Magyar Békekör

Február 11., 8:14 ·

Fülöp-szigetek: Nem hagyjuk többé, hogy kutyába vegyenek minket

A Fülöp-szigetek felmondta azt az Egyesült Államokkal kötött szerződését, amelynek értelmében amerikai csapatok látogathattak a szigetországba. Erről hivatalosan tájékoztatták az Egyesült Államokat – tudatta Rodrigo Duterte államfő szóvivője kedden. A Visiting Forces Agreement (VFA) 1989 óta volt érvényben. Duterte azzal indokolta döntését, hogy az amerikai haderő illegális műveleteket hajt végre országában, többek között atomfegyvert tárol, ezzel pedig katonai célponttá teszi ki a Fülöp-szigeteket. Megfigyelők szerint az utolsó csöpp az volt a pohárban, hogy Washington megtagadta a vízumot Ronald dela Rosától, a kábítószer-kereskedelem elleni harcban kitűnt egykori rendőrfőnöktől. „Nem hagyjuk többé, hogy kutyába vegyenek minket” – mondta Duterte, majd felmondta a VFA szerződést.

*****************************

Magyar Békekör

 1. Február 7., 8:15·

Szélsőjobboldali próbálkozás Németországban – Magyar „közszolgálati” média

Hatalomhoz próbál jutni a szélsőjobboldal Németországban. Türingia tartományban az Alternatíva Németországért (AFD) a CDU szélsőjobboldalnak engedő köreivel összefogva tartományi miniszterelnökké választotta a szabaddemokrata Thomas Kemmerichet, ám Merkel kancellár azonnali lemondásra szólította fel, és új választást sürgetett. „Ami történt megbocsáthatatlan, az eredményt meg kell változtatni” – jelentette ki. Merkel „a demokrácia sötét napjának” nevezte a CDU szélsőjobboldallal történt összefogását, mert „a türingiai CDU hátat fordított a párt értékeinek”.
A Magyar Békekör a Türingiában történtekben átfogóbb hatalmi harc megnyilvánulását véli tükröződni. Azt írja, hogy a CDU megosztott a „német jövőt” illetően. Többségében még liberális ugyan, de erősödött benne azoknak a mögöttes gazdasági köröknek a befolyása, amelyek keményebben akarnak érvényt szerezni a német tőke nemzeti érdekeinek. A Békekör azt is megjegyezte, hogy a „közszolgálati” Kossuth Rádió pénteki Jó reggelt Magyarország c. műsorában egy stúdióbeszélgetés keretében a „demokratikus akaratnyilvánításra” hivatkozva védelmébe vette a Türingiában kialakult összefogást a szélsőjobboldallal.

*************************

Magyar Békekör

 1. Február 6., 20:40·

Az incidensek megelőzéséről tanácskozott az orosz vezérkari főnök és a NATO európai parancsnoka

Valerij Geraszimov és a Tod Walters Bakuban, Azerbajdzsán fővárosában tanácskozott. A Magyar Békekör annak tulajdonítja a két katonai vezető megbeszélését, hogy a NATO nyíltan oroszellenes céllal, márciusban kulmináló nagyszabású hadgyakorlatba kezdett Európában, orosz részről pedig ellenlépéseket helyeztek kilátásba orosz területen a NATO több tízezer katonát, köztük amerikai haderőt mozgósító hadgyakorlatával szemben.

Lásd: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2317849168507324/…

***********************

Magyar Békekör

 1. Február 5., 9:17·

Oroszország nem nézi tétlenül a NATO európai hadgyakorlatát

Oroszországot messzemenően aggasztja a NATO európai hadgyakorlata, mert mind jobban hasonlít a háborús előkészületre. Ezért az orosz haderő reagálni fog a Defender 2020 fedőnevű gyakorlatra , anélkül azonban, hogy szükségtelen kockázatnak tenné ki a békét – értesült a Magyar Békekör. Az orosz reagálás nem fenyeget senkit, hiszen orosz földön történik, ellentétben a NATO hadgyakorlatával Oroszország határai mentén – közölte Szergej Lavrov külügyminiszter. A NATO hadgyakorlata januárban kezdődött és fokozatosan „eszkalálódik” márciusra. Húszezer amerikai és 17 ezer európai katona vesz részt rajta.
lásd még: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2297588683866706/…

**************************

Magyar Békekör

 1. Február 4., 16:16·

Jalta tanulsága: az atomháború veszélyét csak tárgyalással lehet kiküszöbölni

Pontosan 75 évvel ezelőtt, 1945. február 4-én kezdődött el a jaltai konferencia, amelyen az antifasiszta koalíció három hatalma, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió lefektette a II. világháború utáni világrend alapjait, és megállapodott az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozásában. Franklin Delano Roosevelt, Sir. Winston Churchill és Joszif Visszarionovics Sztálin úgy tudott felülkerekedni mélyreható érdekellentétein és nézetkülönbségein, hogy a közös érdekekre összpontosított, nem pedig arra, ami szétválasztotta őket. Egységük és érdekközösségük történelmi tanulságul szolgál a mában is. Még akkor sem szűnt meg, amikor a hidegháború éveiben a két szuperhatalom, az USA és a Szovjetunió ellentéte kritikus szintekre hágott. A közösen kialakított nemzetközi rendszer alkalmasnak bizonyult arra, hogy elkerüljék a háborús konfliktust. A megoldás kulcsa a párbeszéd volt, az őszinte, nyílt, egyenjogú párbeszéd. Ez a 75 éves tapasztalat különösen fontos a mában, amikor a nukleáris fegyverek és célba juttató eszközeik soha nem látott szintre fejlődtek. Az atomháború veszélyét tárgyalással lehet kiküszöbölni. Csak politikai eszközökkel lehet felülkerekedni a nézeteltéréseken, az érdekellentéteken. Békés megállapodásokkal lehet elejét venni, nehogy egy világméretű konfliktus veszélybe sodorja az emberiség létét. „Országunk politikája erre irányul, és mind több követőre talál a nemzetközi közösségben” – írta Valentina Matvijenko, az orosz szövetségi tanács elnöke. Üdvözölte Putyin elnök kezdeményezését, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai tartsanak csúcstalálkozót, és a XXI. század követelményéhez alkalmazkodva növeljék a világszervezet globális szerepét. „Az ENSZ megalapítóinak felelősséget kell vállalniuk az emberiség megmentéséért és fenntartható fejlődést kell biztosítaniuk a világnak. Közös nevezőre kell jutniuk, hogy stabilitást biztosítsanak bolygónknak” – írta. A Magyar Békekör egyetértéséről biztosítja ezt a kiegyezést kereső szellemiséget, mert úgy látja, nincs követhető alternatíva a kölcsönös tiszteleten, egyenjogúságon és együttműködésen alapuló új világrenddel szemben, a hozzá vezető út pedig párbeszéddel, tárgyalásokkal, kiegyezéssel tárul fel.

A dokumentumfilmen az 1945. február 4-11. között tartott jaltai (Krím-félsziget) tanácskozás résztvevői láthatók
https://www.youtube.com/watch?v=w4JUbLZr2rk

******************************

Magyar Békekör

 1. Február 4., 8:46·

 

Orosz vélemény Irán politikájáról

Irán, Oroszországgal együtt kulcsszerepet játszott abban, hogy megvédje Szíriát a terroristák hatalmi berendezkedésétől. Ugyanakkor nem örül, bár megérti, hogy az iráni parlament felvetette annak lehetőségét, hogy Irán felmondaná az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződést, hiszen az iráni atommegállapodást (JCPOA) egyik nyugati garantáló fél sem tartja tiszteletben. Az iráni politikát egyszerre méltató, és miatta aggódó kijelentés a teheráni orosz nagykövet szájából hangzott el hétfőn. Levan Dzsagarijan nagyra értékelte az iráni-orosz összefogást Szíria felszabadításáért az Iszlám Állam és az An-Nuszra rémuralma alól, Szíria függetlenségének helyreállításáért. „Ha nem rajtunk múlott volna, a terroristák győztek volna Szíriában. Ezt még Aszad elnök ellenségei is elismerik, még ha vonakodva is” – mondta. Irán és Oroszország kapcsolata sokat fejlődött az utóbbi években – folytatta. Közös céljaink és feladataink vannak a térségben, Törökországgal együtt részt veszünk a szíriai rendezést és nemzeti megbékélést célzó asztanai folyamatban. Összeköt bennünket az a tény is, hogy mindkettőnk ellen szankciókat érvényesít a Nyugat. Oroszország következetesen támogatja az iráni atom-megállapodást, melyet az Egyesült Államok egyoldalúan felmondott, megszegve ezzel a nemzetközi jogot, és a Biztonsági Tanács 2231. számú határozatát, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország pedig szóban ugyan támogatja, viszont nem tesz érte semmit. Teherán kényszerhelyzetben cselekszik, midőn a kialakult helyzetben magára nézve egyre kevésbé tartja kötelezőnek a JCPOA szerződést – adott hangot Levan Dzsagarijan nagykövet az iráni politikáról szóló orosz véleménynek.

Lásd még: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2316387821986792/…

***********************************

Magyar Békekör

 1. Február 2., 6:57·

Az „évszázad megállapodása” falba ütközött

Visszautasította az amerikai elnök közel-keleti rendezési tervét a palesztin autonómia hatóság. Mahmúd Abbász elnök egyúttal azt is bejelentette, hogy Palesztina megszakítja biztonsági kapcsolatait Izraellel és az Egyesült Államokkal. Abbász azon a rendkívüli tanácskozáson ismertette a palesztin álláspontot, amelyet az Arab Liga tartott Trump tervéről Kairóban szombaton. Mint elmondta, az izraeliek által felkarolt amerikai terv szerint demilitarizált palesztin államot hoznának létre, miközben Izrael militarizált maradna, a megszállt területeken létrehozott zsidó településeket elszakítanák Palesztinától, és csaknem teljes izraeli biztonsági ellenőrzés alá vonnák. „Nem voltam hajlandó a tervről telefonon beszélni Trump amerikai elnökkel, és visszautasítottam azt is, hogy tervéből küldjön egy írásos példányt nekem. Nem akartam, hogy azt mondhassa, konzultált velem” – tudatta Abbász.

A fényképen Mahmúd Abbász elnök látható

 

Magyar Békekör

 1. Február 1., 15:22·

Hívők és nemhívők, bal- és jobboldaliak a Magyar Békekörben – Salga István alelnök írása

Tisztelt Békekör tagok, Szimpatizánsok, és Ellenzők!
Szándékomban állt egy írás közreadása, mivel úgy véltem, hogy sokan nem olvassák el az interneten megjelent írásainkat, csak felületesen ítélik meg szándékainkat. Pedig ott benne van minden, ami a szándékunk, de az nincs benne, hogy mindenki kedvére fogjuk véleményünket hangoztatni.
Természetesen mindenki kedvére tenni képtelenség, de azt sem tudjuk elfogadni, hogy mások véleményét, hitét, elgondolását hangoztassuk, ha az nem egyezik meg a Békekör ügyével.
Ez nem egy reklámfelület, hanem kiállás a Béke, a békesség ügye mellett.
A mai magyar valóságban ezt felülírta a politikai bárgyúság, a hatalmi arrogancia, a józan előrelátás hiánya, és a néppel való nem törődés.
Ezt láthatjuk a világban is, mert egy világvezető nagyhatalom –mely összetéveszti egymással a „világot vezetni” és a „világon uralkodni” fogalmakat. A Kászim Szulejmáni gyilkosságról beszélek, amivel – politikusokhoz méltatlan módon – sikerült világháborúval fenyegető helyzetet provokálni.
Valójában mivel játszanak a magukat világmegváltó politikai zseninek tartó emberek?
Talán először annyit: Megnyerhető III. világháború – a felhalmozott atomütőerőt tekintve (mely ma már több mint 11 milliárd ember kiirtására alkalmas) – NINCS !
Viszont nekem van két gyönyörű dédunokám, és ha rájuk nézek, még inkább ragaszkodom a Békekör elveihez, mert nem akarom hagyni nyomorultul elpusztulni őket.
Lehet hinni abban, hogy bármelyik katonai tömb megvéd bennünket a pusztulástól, vagy bármilyen „megelőző csapás” előbb pusztítja el az „ellenséget” mint ahogy ő pusztít el minket.
Csakhogy az butaság!!!
A mi általunk kilőtt atomtöltet előbb-utóbb visszahat ránk, mert az atom felezési ideje (felbomlási idő) minimum több évtized (de inkább évszázad). Tehát nincs senkinek sem esélye a túlélésre.
Arról már ne is beszéljek, hogy aki háborúzni akar, azt nem lehet elrettenteni. A védelmi fegyverzetben én pedig csak akkor hiszek, ha azzal csak VISSZALŐNI lehet.
Ezért is értek egyet a Békekörrel, mert a Békekör a Békében hisz, melynek alapja az egymás közötti békesség, egymás megbecsülése és szeretete. Ebben ért egyet a Békekör jelenlegi tagsága, akár Istenhívő, akár ateista, akár jobboldali, akár baloldali.
Jószerivel azt sem tudjuk egymásról, hogy ki miben hisz, illetve egyet tudunk: A Békében hiszünk mindnyájan. És ennyi elég.
Nem akarok senkit meggyőzni, hogy lépjen be közénk, mert, ha a Békében hisz, már jó úton jár. Csakhogy a háborúskodásnak van óriási reklámja, hiszen a média teljes egészében (igen kicsi kivétellel) a rendelkezésére áll. Mivel a háború és az arra való készülődés a legkifizetőbb üzlet a világon, így jut bőven a reklámjára is pénz. Az engem megkeresők (szimpatizánsok és gúnyolódók) első kérdése az, hogy „Hányan vagytok?”. Erre csak egy válaszom lehet: Nélküled eggyel kevesebben.
Nem jó kérdés, hogy „hányan vagytok?”, mert a lényeg nem ez! A lényeg a békétlenség, a gyűlölködés, a háború elutasítása.
És meg kell érteni, hogy ezt nem csak önmagunkért tesszük, hanem mindenkiért. Még azokért is, akik elutasítanak, elhallgatásra ítélnek, vagy éppen gúnyolnak minket.
Tudjuk, hogy egy nagy csoporthoz tartozni jó! Azt is tudjuk, hogy kevés ember szava annyi, mint sivatag homokjára írt üzenet számum előtt.
DE hisszük, hogy akik békét akarnak, és elfogadják egymás megbecsülését és szeretetét, előbb-utóbb megtalálnak minket, és csatlakoznak hozzánk.
Volt már erre példa úgy 2000 évvel ezelőtt!

Üdvözlettel: Salga István a Békekör Egyesület alelnöke.

****************************

Magyar Békekör

 1. Január 30., 16:41·

 

Van aki kezet nyújt Oroszországnak, és van aki a szankciókban reménykedik ellene

Helyreállították Oroszország teljes jogállását az Európa Tanácsban szerdán Strasbourgban. Az ET parlamenti körgyűlése 96 szavazattal 44 ellenében, és hét tartózkodással hozta meg döntését. Ezzel tudomásul vette, hogy nem diktálhat Oroszországnak a Krím hovatartozása ügyében, hanem – ha együttműködni akar Oroszországgal – tudomásul kell vennie, hogy a Krím Oroszországhoz tartozik.
A Magyar Békekör megjegyezte, hogy az ET 14 magyar parlamenti képviselőjének egyike sem vett részt a szavazáson. Sem a kormánypártiak, sem az ellenzékiek.
Az Európa Tanáccsal ellentétben az Európai Unió brüsszeli bizottsága, az Egyesült Államokhoz hasonlóan újabb szankciókat vetett ki krími vezetők ellen, továbbá egy orosz vasúti társasággal szemben, hogy megakadályozza a Krím-félszigetet Oroszország többi részével összekötő vasút felépítését. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője nevetségesnek minősítette a szankciókat, és jelezte, hogy a vasútvonalat felépítik a szankciók ellenére is. Eddig sem értek el semmit a szankciókkal, hanem inkább saját maguknak okoztak velük kárt – mondta. Moszkva válaszként a barátságtalan intézkedésekre “nem fog kedvezően viszonyulni az újonnan kinevezett amerikai és kanadai nagykövet küldetésének megkezdéséhez” – tudatta Zaharova.
Megj: a “Közszolgálati” média nem adott hírt a történtekről.

********************************

Magyar Békekör                                                                                                                             

 1. Január 24.·

Orosz javaslat amerikai-brit-francia-kínai-orosz csúcstalálkozóra

Oroszország csúcstalálkozót javasolt az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjainak a II. világháborúban aratott győzelem 75. évfordulójára. A találkozó nagyon hasznos volna a béke és a biztonság érdekében – mondta pénteken Anatolij Antonov, Oroszország állandó ENSZ-képviselője. A csúcstalálkozót májusra vagy szeptemberre javasolják összehívni. Az izraeli Holokauszt Világfórumon mondott beszédében Putyin orosz elnök azt mondta, hogy kész részt venni egy ilyen összejövetelen, bárhol tartsák is a világon.

****************************

 

Magyar Békekör
 1. Január 24.·

Irán a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagjává kíván válni

Irán felvételét kérte az Indiát, Kazahsztánt, Kirgizisztánt, Kínát, Oroszországot, Pakisztánt, Tádzsikisztánt és Üzbegisztánt tömörítő Sanghaji Együttműködési Szervezetbe (SCO). A tagállamok kedvezően fogadták Irán jelentkezését, Lavrov orosz külügyminisztere pedig kijelentette: „biztosra veszem, hogy meg fog történni”. Megfigyelők szerint Iránt már az SCO következő, Szentpéterváron esedékes júliusi csúcsértekezletén felvehetik. Irán katonai és gazdasági ellensúlyt keres az elszigetelésére törekvő Egyesült Államokkal és NATO-val szemben. Iránt katonailag is védelmezi Kína és Oroszország. December végén iráni-kínai-orosz flottagyakorlatot tartottak az Ománi-öbölben. Az Egyesült Államok vezetése legutóbb azzal fenyegette meg az amerikai elnök parancsára 2020. január 3-án meggyilkolt Kászim Szulejmáni tábornok utódját, Esmaeil Qa’ani tábornokot, hogy őt is elteszi láb alól. Oroszország elítélte az amerikai fenyegetőzést. A Magyar Békekör megjegyezte: a magyar kormány sem Szulejmáni meggyilkolását nem ítélte el, sem pedig a Qa’ani tábornok meggyilkolásával kapcsolatos újabb amerikai fenyegetőzéstől nem határolódott el.
Lásd még: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2282199972072244/…

*************************

Magyar Békekör

 1. Január 23.·

Neonáci szervezetet tiltottak be Németországban

Négy nappal az auschwitzi haláltábor Vörös Hadsereg által 75 évvel ezelőtt történt felszabadítása előtt, Németországban betiltották a Combat-18 nevű neonáci szervezetet, előállították vezető aktivistáit, és felforgató anyagokat koboztak el tőlük. Az intézkedést alkotmányellenes tevékenységükkel indokolták. Egyesek szerint a Nagy-Britanniában született, és tevékenységét Németországra is kiterjesztő szélsőséges szervezetnek köze lehet a migránsok befogadását támogató Walter Lübke tavalyi meggyilkolásához, és kapcsolatban állhatott azzal az NSU nevű neonáci szervezettel, amely a hallei zsinagóga elleni két éve elkövetett merényletben két embert meggyilkolt. A Reuters úgy értesült, hogy a Combat-18 betiltása legalább egy évre szól.

***************************

Magyar Békekör
 1. Január 19.·

A Zsidó Hitközséggel együtt ünnepelte a Magyar Békekör a budapesti gettó felszabadításának 75. évfordulóját

Budapest, 2020. január 19. vasárnap (MB)
A Magyar Békekör vasárnap a Zsidó Hitközséggel együtt ünnepelte a budapesti gettó felszabadításának 75. évfordulóját. A Dohány utcai zsinagógában tartott megemlékezésen hattagú delegáció vett részt Bús Ella, Gáspár István, Mező Margit, Salga Csilla tagok, Salga István alelnök és Simó Endre elnökkel.
A budapesti gettót a Vörös Hadsereg szabadította fel 1945. január 18-án.
A Budapesti Zsidó Hitközség elnökének történelmi visszapillantásából a Békekör kiemelte, hogy Mester Tamás nem csak elismerően, és méltatóan, hanem hálásan is szólt a szovjet hadsereg felszabadulásban betöltött szerepéről, hiszen csaknem 70 ezer magyar zsidó életét mentette meg a biztos haláltól. Mester idézte a gettót 1944. novemberében elrendelő Vajna Gábor nyilaskeresztes belügyminiszter szavait: „Magyarország zsidótlanítása nem program, hanem tény, csupán idő kérdése, mikor fejeződik be”. Hatszáz ezer magyar zsidót irtottak ki Auschwitzban. A koncentrációs táborokat az antifasiszta koalíció hadseregei szabadították fel, de a budapesti gettót egyedül a Vörös Hadsereg – adta elő a tényeket.
A szovjet hadseregnek nem csak a túlélők köszönhették az életet, hanem utódaik is, hogy egyáltalán megszülethettek – jelentette ki Dr. Frölich Róbert főrabbi. Mint mondta, hamis állítás, hogy az ország legfelső vezetése nem tudott a zsidók deportálásáról és gettósításáról. A budai várban nem csak tudtak róla, hanem egyet is értettek vele, helyeselték és támogatták a zsidók kiirtását. A leszámolás sem a gettóval kezdődött, hanem már 1920-ban megjelent az antiszemita politika, mely a numerus claususban, és a többi zsidó törvényben testesült meg – mondta. Felidézte azt a három orosz szót, amelyet a gettóba koncentráltak elsőként hallottak a szovjet katonáktól: hleb (kenyér), hiszen a katonák kenyeret osztottak nekik, valamint Hitler kaput. Apáinknak és nagyapáinknak megváltás volt a felszabadulás, mi pedig neki köszönhetjük, hogy megszülethettünk – mondta. Frölich főrabbi kitért a mára is, utalt a világ különböző pontjain tapasztalható antiszemitizmusra, és a zsidók elleni támadásokra, majd – idézve a „Hitler kaput” állítást -, feltette a kérdést: „Valóban elpusztult a fenevad”?+++

Kiadta: Magyar Békekör/Facebook

******************************

Magyar Békekör

 1. Január 16.·

Az orosz NAV eddigi elnöke Oroszország megválasztott új miniszterelnöke

Mihajl Misusztin, az orosz szövetségi adóhivatal eddigi vezetője lesz Oroszország új miniszterelnöke. Putyint jelölte a tisztségre, a kormányzó Egységes Oroszország párt pedig egyhangúlag támogatta, a Duma pedig csütörtökön megszavazta. Misusztin az üzleti élet fellendítését, az útjában álló akadályok elhárítását, és a külföldi tőke Oroszországba vonzását nevezte legfontosabb céljának. „Ez lesz a legfőbb dolgom az első naptól fogva” – mondta a párt frakcióülésén. A Magyar Békekör szerint az új miniszterelnök programja arra utal, hogy erősíteni akarja az orosz nemzetgazdaságot, és ennek érdekében nem riad vissza a külföldi tőke bevonásától sem.

*************************

Magyar Békekör

 1. január 15

Kereskedelmi egyezményt kötött Kína és Amerika A szerződést Trump amerikai elnök és Liu He, a Kínai Népköztársaság államtanácsának alelnöke írta alá szerdán Washingtonban. A világ két legnagyobb gazdasági hatalma ezzel kompromisszumos megállapodásra jutott a 2018-ban kirobbant “kereskedelmi háború” befejezéséért.

**********************

 

Magyar Békekör

 1. Január 15. ·

Oroszország kollektív biztonsági rendszert sürget az Arab-öböl országainak

Oroszország szerdán felelevenítette arra irányuló kezdeményezését, hogy az Arab-öböl országai teremtsenek kollektív biztonsági rendszert. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy Új-delhi biztonsági konferencián kijelentette: bizalomerősítő intézkedésekkel kell kezdeni, például közös hadgyakorlatokkal. A Békekör megjegyezte: Oroszország eredetileg az Egyesült Államoknak is javasolta, hogy kapcsolódjon be egy ilyen biztonsági rendszerbe, de Washington még csak nem is reagált rá. Lavrov most már nem említette Amerikát, hanem csak az Öböl-menti országok közötti „biztonsági mechanizmusról” beszélt. Lásd még:
https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2300552106903697/…

*****************************

 1. Január 15.·

“Senkit sem fenyegetünk, és senkire sem kívánjuk ráerőltetni az akaratunkat. Mindemellett mindenkit biztosíthatok arról, hogy a nemzetbiztonságunk megerősítésére tett lépések időszerűek és elégségesek voltak”

A történelem folyamán első ízben vezet Oroszország a fegyverkezés terén – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a törvényhozás két háza előtt szerdán elmondott éves beszédében. “Senkit sem fenyegetünk, és senkire sem kívánjuk ráerőltetni az akaratunkat. 

OROSZHIREK.HU

Putyin: Oroszország első ízben vezet a fegyverkezés terén – Orosz Hírek

A történelem folyamán első ízben vezet Oroszország a fegyverkezés terén – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a törvényhozás két háza előtt szerdán elmondott éves beszédében. “Senkit sem fenyegetünk, és senkire sem kívánjuk ráerőltetni az akaratunkat. Mindemellett min…

Putyin parlamenti beszéde:

https://www.facebook.com/oroszhirek.hu/posts/2933975766655355?__xts__[0]=68.ARAnSAG_yVt_Jcuz4BBh9c-4znW_byB2QdfAclYoqmYBZ82IFuFhDM1zmFoe-nVNzIuojnijjkGCBVw3q2FsDI3koXBEyhfNdG6P81jS__B9eTu1ZR5OUNrgJb7QAOUiGgpLvR4GVoV5xtNXUP0SM9RICpN_K2bOFqncn3rYWVZ2jsC5BrM9Lfp7kCmOwvUiHLOv0LuVoBGbacoRe5-kFiZ3e7nsgRf3sQ1olA0eJ8mH7sAuINQT7jJTFRTVN6Q_OwUV4c7-FRXgIU1uL5GWGFFcwrsEhqYlXI_NM6SwXDGS9YTB4IGL6N3Hbofj04yfhph0W0HTT1l4PI1g9iLJtJqMUA&__tn__=-R

*****************************

Magyar Békekör

 1. Január 15.·

Lemondott az orosz kormány – Alkotmánymódosítás várható

Szerdán lemondott az orosz kormány, hogy módot adjon Putyin elnöknek alkotmánymódosító tervének megvalósítására. Putyin azt javasolja, hogy növeljék az orosz parlament (Duma) és a Szövetségi Tanács jogkörét, és ne korlátozzák az Orosz Föderáció elnökének újraválasztási lehetőségét. Putyin országos szavazást javasol az alkotmánymódosításról. Medvegyev nem marad az új kormány élén, hanem a nemzetbiztonsági tanács alelnökévé nevezte ki Putyin. A kormány ügyintéző minőségben hivatalban marad, amíg az új kabinet meg nem alakul. A miniszterelnöki posztra Moszkva polgármesterét, Szergej Szobjanyint, Makszim Oreskin gazdasági minisztert és Alekszander Novak energiaügyi minisztert tartják a legesélyesebbnek – írta a Reuters.

***************************

Magyar Békekör

 1. Január 15.·

Oroszország kollektív biztonsági rendszert sürget az Arab-öböl országainak

Oroszország szerdán felelevenítette arra irányuló kezdeményezését, hogy az Arab-öböl országai teremtsenek kollektív biztonsági rendszert. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy Új-delhi biztonsági konferencián kijelentette: bizalomerősítő intézkedésekkel kell kezdeni, például közös hadgyakorlatokkal. A Békekör megjegyezte: Oroszország eredetileg az Egyesült Államoknak is javasolta, hogy kapcsolódjon be egy ilyen biztonsági rendszerbe, de Washington még csak nem is reagált rá. Lavrov most már nem említette Amerikát, hanem csak az Öböl-menti országok közötti „biztonsági mechanizmusról” beszélt.
************************************

Magyar Békekör
 1. Január 14.·

Szíria, Irán és Irak az amerikai csapatok távozását sürgeti

Az amerikai jelenléttel szembeni ellenállásra szólította fel a közel-keleti országokat Imad Khamis szír miniszterelnök kedden Teheránban, Hasszán Rohani iráni elnökkel folytatott megbeszélésén. “A térség minden országának, nemzetének és kormányának szembe kell fordulnia az Egyesült Államok törvénytelen jelenlétével” – mondta az Al Mayadeen televízió szerint. Rohani pedig így nyilatkozott: “Mi úgy véljük, hogy a közel-keleti országok nem maradhatnak csendben. Az amerikai katonáknak el kell hagyniuk a térséget”. A Békekör megjegyezte: Szolejmani tábornok meggyilkolása után elsőként Irak szólította fel távozásra az amerikai csapatokat.

*************************

Magyar Békekör

 1. Január 13.·

Japán-orosz hadiflotta gyakorlat az Ádeni-öbölben

Újkori történelmünkben példátlan eseménynek ígérkezik Japán és Oroszország közös hadiflotta gyakorlata az Ádeni-öbölben. A január végére várható eseményről Alekszander Noszatov tengernagy, a Balti-tengeri flotta parancsnoka adott hírt hétfőn Kalinyingrádban. A két ország flotta egységei az együttműködést gyakorolják be a kalózokkal és a terroristákkal szemben, s tengeri mentőakciókat hajtanak végre. A Magyar Békekör szerint a közös hadgyakorlat a világ egyik legérzékenyebb stratégiai térségében, a két ország közötti bizalmat erősítheti.

****************************

Magyar Békekör
 1. Január 12.·

Trump és a damaszkuszi út

Putyin január 7-i szíriai látogatásakor Aszad szír elnök azzal az analógiával hozakodott elő vendégének, hogy milyen jó volna, ha Trump amerikai elnök – Pál apostolhoz hasonlóan – megtérne a damaszkuszi úton. Putyin üdvözölte a gondolatot, és azt mondta, meg kell hívni Trumpot Szíriába. „Hívja meg, el fog jönni. Én is szólok majd neki” – mondta Aszadnak. A történtekről Putyin számolt be a Rosszia-1 TV csatornának, vasárnap.

************************

Magyar Békekör

Január 12. ·

Békülékeny hangot ütött meg Merkel Moszkvában

Angela Merkel német kancellár január 11-én, szombaton munkalátogatást tett Moszkvában, és Putyin orosz elnökkel egyeztetett az Északi-Áramlat-2 gázvezetékről, Ukrajnáról, Iránról, Líbiáról.
Megállapodtak abban, hogy a gázvezetéket annak ellenére is felépítik, hogy az Egyesült Államok szankciókat foganatosított érintett európai NATO-szövetségeseivel szemben. Merkel tudatta, Németország nem enged az amerikai szankcióknak, a beruházást üzleti kérdésnek tartja. Putyin szerint a beruházást a tervezettnél egy évvel-egy és negyed évvel később fogják befejezni, mivel a svájci AllSeas vállalat engedett az amerikai szankcióknak, és visszarendelte a Balti-tengerről csőfektető hajóit. Önerőből fogjuk befejezni, remélem, hogy jövőre elkészül – mondta. (Az 1200 km hosszú vezetéken át évi 55 milliárd köbméter gáz érkezik majd Németországba.) Putyin és Merkel egyetértett abban, hogy az ukrán válságot a minszki megállapodások alapján kell rendezni, velük szemben nincs más megoldás. Mivel Németország és Oroszország is részese az iráni atom-megállapodásnak (JCPOA), melyet Washington egyoldalúan felmondott, Merkel kénytelen-kelletlen eleget tett Trump felkérésének, hogy járjon közben Putyinnál új szerződés megkötéséért Iránnal. Egyetértettek abban, hogy amíg nem tisztázódik, születik-e majd új szerződés, vagy sem, tartják magukat a meglévőhöz, és arra ösztönzik Iránt is, hogy ne álljon el tőle. Líbiával kapcsolatban Merkel arra kérte Putyint, hogy segítsen a szemben álló felek megbékítésében. (Mint ismeretes, a líbiai polgárháború azt követően robbant ki, hogy a NATO támadást indított Líbia törvényes kormányának megdöntéséért, és megölték Kadhafit.) Az orosz elnök azt mondta Merkelnek, hogy Oroszországnak Líbia békéjéhez, szuverenitásához és stabilitásához fűződik érdeke. (Törökország líbiai katonai szerepvállalása óta Putyin és Erdogan folyamatosan egyeztet erről.)
Németország szorosabb együttműködésre törekszik Oroszországgal, hasonlóan Franciaországhoz – állapítja meg a Magyar Békekör Angela Merkel moszkvai munkalátogatását értékelve. Német részről a közeledéshez immár nem csak gazdasági érdekek fűződnek, hanem geopolitikai érdekek is, tekintettel arra, hogy a nagy szövetséges politikája egyre gyakrabban keresztezi a német nemzeti érdeket, esetenként pedig egyenesen szemben áll vele. (Merkel felháborodással fogadta, hogy az amerikai elnök meggyilkoltatta Szolejmani iráni vezetőt.) Vlagyimir Csizsov, Oroszország Európai Unióhoz akkreditált állandó képviselője szerint lehet, hogy az EU előbb-utóbb felülvizsgálja Oroszországgal szemben 2016-ban kialakított stratégiáját, az ún. a „Mogherini elvet”, mert akadályává vált a nyugat-európai-orosz viszony rendezésének. A Békekör megjegyzi: a két Európa kiegyezése hosszabb folyamat eredménye lehet.
*********************************

Magyar Békekör

 1. Január 13.·

Japán-orosz hadiflotta gyakorlat az Ádeni-öbölben

Újkori történelmünkben példátlan eseménynek ígérkezik Japán és Oroszország közös hadiflotta gyakorlata az Ádeni-öbölben. A január végére várható eseményről Alekszander Noszatov tengernagy, a Balti-tengeri flotta parancsnoka adott hírt hétfőn Kalinyingrádban. A két ország flotta egységei az együttműködést gyakorolják be a kalózokkal és a terroristákkal szemben, s tengeri mentőakciókat hajtanak végre. A Magyar Békekör szerint a közös hadgyakorlat a világ egyik legérzékenyebb stratégiai térségében, a két ország közötti bizalmat erősítheti.

 

Magyar Békekör

 1. Január 12.·

Trump és a damaszkuszi út

Putyin január 7-i szíriai látogatásakor Aszad szír elnök azzal az analógiával hozakodott elő vendégének, hogy milyen jó volna, ha Trump amerikai elnök – Pál apostolhoz hasonlóan – megtérne a damaszkuszi úton. Putyin üdvözölte a gondolatot, és azt mondta, meg kell hívni Trumpot Szíriába. „Hívja meg, el fog jönni. Én is szólok majd neki” – mondta Aszadnak. A történtekről Putyin számolt be a Rosszia-1 TV csatornának, vasárnap.

Magyar Békekör

Január 12. ·

Békülékeny hangot ütött meg Merkel Moszkvában

Angela Merkel német kancellár január 11-én, szombaton munkalátogatást tett Moszkvában, és Putyin orosz elnökkel egyeztetett az Északi-Áramlat-2 gázvezetékről, Ukrajnáról, Iránról, Líbiáról.
Megállapodtak abban, hogy a gázvezetéket annak ellenére is felépítik, hogy az Egyesült Államok szankciókat foganatosított érintett európai NATO-szövetségeseivel szemben. Merkel tudatta, Németország nem enged az amerikai szankcióknak, a beruházást üzleti kérdésnek tartja. Putyin szerint a beruházást a tervezettnél egy évvel-egy és negyed évvel később fogják befejezni, mivel a svájci AllSeas vállalat engedett az amerikai szankcióknak, és visszarendelte a Balti-tengerről csőfektető hajóit. Önerőből fogjuk befejezni, remélem, hogy jövőre elkészül – mondta. (Az 1200 km hosszú vezetéken át évi 55 milliárd köbméter gáz érkezik majd Németországba.) Putyin és Merkel egyetértett abban, hogy az ukrán válságot a minszki megállapodások alapján kell rendezni, velük szemben nincs más megoldás. Mivel Németország és Oroszország is részese az iráni atom-megállapodásnak (JCPOA), melyet Washington egyoldalúan felmondott, Merkel kénytelen-kelletlen eleget tett Trump felkérésének, hogy járjon közben Putyinnál új szerződés megkötéséért Iránnal. Egyetértettek abban, hogy amíg nem tisztázódik, születik-e majd új szerződés, vagy sem, tartják magukat a meglévőhöz, és arra ösztönzik Iránt is, hogy ne álljon el tőle. Líbiával kapcsolatban Merkel arra kérte Putyint, hogy segítsen a szemben álló felek megbékítésében. (Mint ismeretes, a líbiai polgárháború azt követően robbant ki, hogy a NATO támadást indított Líbia törvényes kormányának megdöntéséért, és megölték Kadhafit.) Az orosz elnök azt mondta Merkelnek, hogy Oroszországnak Líbia békéjéhez, szuverenitásához és stabilitásához fűződik érdeke. (Törökország líbiai katonai szerepvállalása óta Putyin és Erdogan folyamatosan egyeztet erről.)
Németország szorosabb együttműködésre törekszik Oroszországgal, hasonlóan Franciaországhoz – állapítja meg a Magyar Békekör Angela Merkel moszkvai munkalátogatását értékelve. Német részről a közeledéshez immár nem csak gazdasági érdekek fűződnek, hanem geopolitikai érdekek is, tekintettel arra, hogy a nagy szövetséges politikája egyre gyakrabban keresztezi a német nemzeti érdeket, esetenként pedig egyenesen szemben áll vele. (Merkel felháborodással fogadta, hogy az amerikai elnök meggyilkoltatta Szolejmani iráni vezetőt.) Vlagyimir Csizsov, Oroszország Európai Unióhoz akkreditált állandó képviselője szerint lehet, hogy az EU előbb-utóbb felülvizsgálja Oroszországgal szemben 2016-ban kialakított stratégiáját, az ún. a „Mogherini elvet”, mert akadályává vált a nyugat-európai-orosz viszony rendezésének. A Békekör megjegyzi: a két Európa kiegyezése hosszabb folyamat eredménye lehet.
**********************************

Magyar Békekör

Január 11. ·

Nagyszabású NATO-hadgyakorlat kezdődik január 12-én

Az európai kontinens hidegháború vége óta egyik legnagyobb NATO-hadgyakorlata kezdődik vasárnap. Húszezer amerikai katonát dobnak át Európába, hogy begyakorolják 16 szövetséges állam, és két nem szövetséges, Finnország és Grúzia „átjárhatóságát” Oroszországgal szemben. Az európaiak 17 ezer katonával egészítik ki az amerikaiakat, így 37 ezren vesznek részt a gyakorlaton, melynek fő célja a haderőnemek műveleteinek összehangolása az „orosz agresszióval” szemben. A kelet-európai országok közül elsősorban a balti államokat, Lengyelországot, Romániát, Bulgáriát és Grúziát érinti a gyakorlat, de Magyarországra is feladatokat róttak. A Békekör megjegyezte: az európai hadgyakorlattal egyidejűleg 3500 amerikai légi deszantost küldtek a Közel-Keletre.

***********************************

Magyar Békekör

 1. Január 13.·

Japán-orosz hadiflotta gyakorlat az Ádeni-öbölben

Újkori történelmünkben példátlan eseménynek ígérkezik Japán és Oroszország közös hadiflotta gyakorlata az Ádeni-öbölben. A január végére várható eseményről Alekszander Noszatov tengernagy, a Balti-tengeri flotta parancsnoka adott hírt hétfőn Kalinyingrádban. A két ország flotta egységei az együttműködést gyakorolják be a kalózokkal és a terroristákkal szemben, s tengeri mentőakciókat hajtanak végre. A Magyar Békekör szerint a közös hadgyakorlat a világ egyik legérzékenyebb stratégiai térségében, a két ország közötti bizalmat erősítheti.

 

Magyar Békekör

 1. Január 12.·

Trump és a damaszkuszi út

Putyin január 7-i szíriai látogatásakor Aszad szír elnök azzal az analógiával hozakodott elő vendégének, hogy milyen jó volna, ha Trump amerikai elnök – Pál apostolhoz hasonlóan – megtérne a damaszkuszi úton. Putyin üdvözölte a gondolatot, és azt mondta, meg kell hívni Trumpot Szíriába. „Hívja meg, el fog jönni. Én is szólok majd neki” – mondta Aszadnak. A történtekről Putyin számolt be a Rosszia-1 TV csatornának, vasárnap.

Magyar Békekör

Január 12. ·

Békülékeny hangot ütött meg Merkel Moszkvában

Angela Merkel német kancellár január 11-én, szombaton munkalátogatást tett Moszkvában, és Putyin orosz elnökkel egyeztetett az Északi-Áramlat-2 gázvezetékről, Ukrajnáról, Iránról, Líbiáról.
Megállapodtak abban, hogy a gázvezetéket annak ellenére is felépítik, hogy az Egyesült Államok szankciókat foganatosított érintett európai NATO-szövetségeseivel szemben. Merkel tudatta, Németország nem enged az amerikai szankcióknak, a beruházást üzleti kérdésnek tartja. Putyin szerint a beruházást a tervezettnél egy évvel-egy és negyed évvel később fogják befejezni, mivel a svájci AllSeas vállalat engedett az amerikai szankcióknak, és visszarendelte a Balti-tengerről csőfektető hajóit. Önerőből fogjuk befejezni, remélem, hogy jövőre elkészül – mondta. (Az 1200 km hosszú vezetéken át évi 55 milliárd köbméter gáz érkezik majd Németországba.) Putyin és Merkel egyetértett abban, hogy az ukrán válságot a minszki megállapodások alapján kell rendezni, velük szemben nincs más megoldás. Mivel Németország és Oroszország is részese az iráni atom-megállapodásnak (JCPOA), melyet Washington egyoldalúan felmondott, Merkel kénytelen-kelletlen eleget tett Trump felkérésének, hogy járjon közben Putyinnál új szerződés megkötéséért Iránnal. Egyetértettek abban, hogy amíg nem tisztázódik, születik-e majd új szerződés, vagy sem, tartják magukat a meglévőhöz, és arra ösztönzik Iránt is, hogy ne álljon el tőle. Líbiával kapcsolatban Merkel arra kérte Putyint, hogy segítsen a szemben álló felek megbékítésében. (Mint ismeretes, a líbiai polgárháború azt követően robbant ki, hogy a NATO támadást indított Líbia törvényes kormányának megdöntéséért, és megölték Kadhafit.) Az orosz elnök azt mondta Merkelnek, hogy Oroszországnak Líbia békéjéhez, szuverenitásához és stabilitásához fűződik érdeke. (Törökország líbiai katonai szerepvállalása óta Putyin és Erdogan folyamatosan egyeztet erről.)
Németország szorosabb együttműködésre törekszik Oroszországgal, hasonlóan Franciaországhoz – állapítja meg a Magyar Békekör Angela Merkel moszkvai munkalátogatását értékelve. Német részről a közeledéshez immár nem csak gazdasági érdekek fűződnek, hanem geopolitikai érdekek is, tekintettel arra, hogy a nagy szövetséges politikája egyre gyakrabban keresztezi a német nemzeti érdeket, esetenként pedig egyenesen szemben áll vele. (Merkel felháborodással fogadta, hogy az amerikai elnök meggyilkoltatta Szolejmani iráni vezetőt.) Vlagyimir Csizsov, Oroszország Európai Unióhoz akkreditált állandó képviselője szerint lehet, hogy az EU előbb-utóbb felülvizsgálja Oroszországgal szemben 2016-ban kialakított stratégiáját, az ún. a „Mogherini elvet”, mert akadályává vált a nyugat-európai-orosz viszony rendezésének. A Békekör megjegyzi: a két Európa kiegyezése hosszabb folyamat eredménye lehet.

********************************

Magyar Békekör

Január 11. ·

Nagyszabású NATO-hadgyakorlat kezdődik január 12-én

Az európai kontinens hidegháború vége óta egyik legnagyobb NATO-hadgyakorlata kezdődik vasárnap. Húszezer amerikai katonát dobnak át Európába, hogy begyakorolják 16 szövetséges állam, és két nem szövetséges, Finnország és Grúzia „átjárhatóságát” Oroszországgal szemben. Az európaiak 17 ezer katonával egészítik ki az amerikaiakat, így 37 ezren vesznek részt a gyakorlaton, melynek fő célja a haderőnemek műveleteinek összehangolása az „orosz agresszióval” szemben. A kelet-európai országok közül elsősorban a balti államokat, Lengyelországot, Romániát, Bulgáriát és Grúziát érinti a gyakorlat, de Magyarországra is feladatokat róttak. A Békekör megjegyezte: az európai hadgyakorlattal egyidejűleg 3500 amerikai légi deszantost küldtek a Közel-Keletre.

*****************************

Magyar Békekör

Január 10. ·

Részvétnyilvánítás Irán budapesti nagykövetségén – Solidarity with Iran

Simó Endre, a Magyar Békekör elnöke, és Bús Ella, a Békekör tagja pénteken felkereste az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövetségét, és részvétét nyilvánította Kasszem Szoleimani tábornok, az iráni forradalmi gárda parancsnokának meggyilkolása miatt. Részvétüket fejezték ki az ukrán légitársaság repülőgépének teheráni katasztrófája miatt is. Simó Endre az alábbi bejegyzést írta a vendégkönyvbe:
„Szolidaritásomról biztosítom Irán népét és kormányát a Ghasem Soleimani vezérőrnagy ellen elkövetett politikai gyilkosság miatt. A tábornok az imperializmus elleni harcban esett el. Áldozata erőt ad a további harchoz, melyet közösnek tartunk.”
A légi katasztrófával kapcsolatban a Békekör elnöke a következőt írta: „Együttérzésemről biztosítom a repülőgép szerencsétlenségben meghalt emberek hozzátartozóit”.

Solidarity with Iran
On behalf of the Hungarian Community for Peace I have expressed on Friday our Solidarity with the People and Government of Iran over the political assassination of Major General Ghasem Soleimani. The General fell int he fight against Imperialism. His sacrifice gives us the strenght to continue the struggle that we consider to be common – I have written in the Registern of Condolences of the Embassy in Budapest of the Islamic Republic of Iran.

Lásd még: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2289699937988914/…

****************************

Magyar Békekör

Január 10. ·

Az amerikai képviselőház lefogná Trump kezét Iránnal szemben

224 szavazattal 194 ellenében az amerikai képviselőház csütörtökön törvénytervezetet hagyott jóvá arról, hogy Trump elnök ne indíthasson háborút Irán ellen a kongresszus engedélye nélkül. A tervezet most a szenátus elé kerül, de elfogadása kétséges, mert ott a republikánusok vannak többségben – jegyzi meg a Békekör.

*************************************

Magyar Békekör
 1. Január 8.·

Trump: Amerika nem fog fegyvert Irán ellen

Amerika nem fog fegyvert Irán ellen, hanem felvállalja a békét – mondta Donald Trump amerikai elnök a nemzethez intézett beszédében, magyar idő szerint szerdán kora este. Tíz perces beszédében Trump szokatlanul békés hangot ütött meg Iránnal szemben. Egészen odáig ment el, hogy kijelentette: „az Iszlám Állam (ISIS) ellen folytatott harcban együtt kell működnünk Iránnal”. Ő maga azzal indokolta, hogy nem nyúlnak fegyverhez, hogy Irán – a mára virradóra mért csapásai után – nem folytatja támadását amerikai célpontok ellen. Megálltak – mondta. Trump új atomszerződés megkötését sürgette Iránnal, a Washington által egyoldalúan felmondott nemzetközi megállapodás helyett. Azt mondta, hogy olyan szerződést kell kötni, amely nem biztosít lehetőséget Iránnak arra, hogy atomfegyverhez jusson. Arra kérte a NATO-szövetségeseket, Oroszországot és Kínát, hogy segítsen ebben. Megerősítette az Irán ellen irányuló szankciók érvényességét, és újabbakat is kilátásba helyezett.
A Magyar Békekör annak tulajdonítja Trump békülékeny hangnemét, hogy Oroszország és Kína kiállt Irán mellett, az amerikai politikai életet és közvéleményt pedig mélyen megosztotta a Kasszem Szolejmani tábornok ellen elkövetett politikai gyilkosság, a képviselőház pedig e héten szavazásra készült az elnök katonai mozgásterének korlátozásáról, nehogy háborút indítson Irán ellen.

*******************************

Magyar Békekör
 1. Január 8.·

Irán amerikai támaszpontokra mért csapást Irakban – Katonai konfliktus veszélye fenyeget
Irán rakétatámadást intézett az Egyesült Államok két iraki támaszpontja, az Al Asaad-i és az erbili bázis ellen. A közép-európai idő szerint szerdára virradóra végrehajtott „Mártir Szolejmani” fedőnevű akcióban robot rakétákat és rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat vetettek be. A Kasszem Szolejmani tábornok meggyilkolása miatt mért ellencsapásban harci repülőgépeket pusztítottak el és súlyosan megrongálták a repülőteret. A bázisokról orvosi segítséget kértek ugyan, de nem tudni, emberéletben történt-e veszteség. A támaszpontokon nem csak amerikai, hanem olasz katonák is állomásoztak, de egyiküknek sem esett baja, mert bunkerekbe menekültek a rakéták becsapódása előtt. Az olasz kormány elrendelte a NATO-misszió keretében Irakban állomásozó 3 ezer fős csapatainak kivonását Irakból. (A magyar kormány eddig még nem jelezte, hogy kivonná a magyar csapatkontingenst onnan.) Irán első lépésnek tekinti a támadást, és közölte, hogy „még pusztítóbb csapásokat mérne”, ha amerikai támadás érné területét. „Ha megtámadnának minket, harmadik hullámban Dubait, Haifát és Tel-Avivot vennénk célba” – közölték. Trump amerikai elnök rendkívüli ülésre hívta össze a nemzetbiztonsági tanácsot. Putyin orosz elnök váratlan szíriai látogatásán felkereste az orosz főhadiszállást, és azt mondta a katonáknak, hogy szolgálatukkal egyszerre védik Szíriát és Oroszországot a terroristáktól. „A szír partok közelében tartózkodó orosz hadiflotta tovább védi nemzeti érdekeinket a Földközi-tengeren” – mondta. Putyin tovább utazott Törökországba.

*******************************

Magyar Békekör
 1. január 7.·

Amerikai légideszant a Közel-Keletre

Kedden a Közel-Keletre repült az amerikai légideszantosok első csoportja. A 600 fiatal ejtőernyőst az észak-karolinai Fort Bragg 82. légi deszantos egységétől irányították a feszültségtől terhes térségbe. Rajtuk kívül további 2900 katonát, összesen 3500-at vezényeltek a helyszínre, de rendeltetési helyüket nem árulták el. „Háborúba megyünk, testvérem” (We are going to War, bro”) – üvöltözött az egyik fiatal, két hüvelykujját feltartva, vigyorogva festett vörös haja alatt – tudósított a Reuters, majd így folytatta: „A 30-as-40-es éveikben járó tapasztaltabb katonák arca komor volt. Ők már láttak féllábú társat hazatérni mankóval, és amerikai zászlóval letakart koporsót”.
A felvétel a Közel-Keletre irányított fiatal mundérosok repülőre szállását mutatja. (A Hair-ből ismert képek – jegyezte meg a Békekör.)

*************************

Magyar Békekör
 1. Január 7.·

Washington immár a legalapvetőbb nemzetközi szabályokat sem tartja tiszteletben

Csütörtökre összehívták az ENSZ Biztonsági Tanácsát az iráni tábornok meggyilkolása miatt kialakult nagy nemzetközi feszültség miatt. Az ülésre kedden New Yorba, az ENSZ székhelyére kellett volna utaznia Zarif iráni külügyminiszternek, de az amerikai kormány megtagadta tőle a vízumot. Az ENSZ megalakulásakor Amerika székhely-szerződésben vállalta, hogy szabad mozgást biztosít az ENSZ-be utazó diplomatáknak, a világszervezetnek otthont adó országként.
Mark Esper amerikai védelmi miniszter hétfőn bejelentette, hogy az amerikai csapatok Irakban maradnak, nem tesznek eleget az iraki parlament felszólításának, hogy hagyják el az ország területét. A Békekör megjegyezte: az amerikai csapatok ezek után nem csak jogalap nélkül tartózkodnak Irak területén, hanem megszállóként is, hiszen semmibe veszik Irak szuverén döntését.

********************************

Magyar Békekör
 1. Január 6.·

A Szolejmani-gyilkosság hátteréről

Részleteket hozott nyilvánosságra a Liberation amerikai hírportál Kasszem Szolejmani iráni tábornok meggyilkolásáról. A döbbenetes erejű leleplezés az iraki ügyvezető miniszterelnök, Adil Abdul-Mahdi iraki parlamentben elhangzott vasárnapi beszédére épül, és a következőket tartalmazza:
Szolejmani tábornok azért utazott Bagdadba, mert Szaúd-Arábiának szánt üzenetet vitt az Irán és Szaúd-Arábia között közvetítő iraki miniszterelnöknek. Az iráni üzenetben javaslatok szerepeltek a két ország közötti feszültség enyhítésére. Szolejmanit akkor gyilkolták meg, amikor Mahdihoz indult, hogy találkozzon az iraki kormányfővel.
Néhány nappal azelőtt, hogy Szolejmani Bagdadba utazott volna, Donald Trump arra kérte az iraki miniszterelnököt, hogy közvetítsen az Egyesült Államok és Irán között.
Mahdi parlamenti beszéde szerint az amerikaiak tudhattak az iráni-szaúdi titkos tárgyalásokról, hiszen Szaúd-Arábia az USA szoros szövetségese, és Irak is együttműködik Washingtonnal. Vagyis nem igaz Trump állítása, miszerint védelmi okokból akarták likvidálni a terroristának nevezett iráni tábornokot, nehogy háborút robbantson ki.
„Szolejmani diplomáciai küldetést teljesített Irakban, az én vendégem volt. Amit elkövettek ellene, politikai gyilkosság, amit Irak nem vehet tudomásul, hiszen szuverenitását sértették meg vele, szélsőségesen” – mondta az iraki miniszterelnök a parlamentben. Mahdi egy másik írásos állásfoglalásában az Iszlám Állam terrorszervezet felett győzelmet arató két mártírnak nevezi Szolejmanit és a tábornok vele együtt lemészárolt helyettesét.
Az iraki miniszterelnök megnyilatkozásaiból a Liberation arra következtet, hogy a „maffia stílusú leszámolással” az amerikai elnök meg akarta akadályozni Irán és Szaúd-Arábia közeledését, jóllehet ő maga kérte Irakot, hogy közvetítsen a feszültség enyhítése érdekében.
A New York Times értesülése szerint Trump 15 perc alatt hozta meg döntését Szolejmani meggyilkoltatásáról. A Pentagon is elképedt, amikor a CIA kezdeményezésére Trump kiadta a parancsot. Nem hitték volna, hogy az elnök ilyen szélsőséges tervet felkarolna.
A vezető nyugati sajtóorgánumok Mahdi beszédéből csak azt a részt idézték, amelyben arra kérte a parlamentet, hogy szólítsa fel távozásra a külföldi katonai erőket Irakból. A magyar „közszolgálati” média sem adott hírt arról, hogyan mutatta be Mahdi miniszterelnök Szolejmani meggyilkolásának hátterét.
Az Egyesült Államok közölte, hogy nem vonul ki Irakból, amíg Irak ki nem fizeti az amerikai támaszpontok költségét.

******************************

Magyar Békekör

Január 6. ·

Az amerikai kongresszus korlátozni akarja az elnök katonai mozgásterét

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke vasárnap bejelentette, hogy még a héten szavazni fognak Trump elnök hatalmának korlátozásáról, nehogy háborút indíthasson Irán ellen. A demokratapárti többségű amerikai képviselőház vezetői elítélték Kasszem Szolejmani tábornok meggyilkolását, amire Trump adott parancsot. A Békekör tudni véli, hogy az Egyesült Államok egyetlen európai szövetségese sem támogatta az amerikai elnök lépését, ellenkezőleg, többen megrökönyödésüknek és felháborodásuknak adtak hangot. Úgy ítélik meg, hogy a politikai gyilkosság nem csak Amerikára, hanem rájuk, mint NATO-szövetségesekre is visszaüthet. Többen kifogásolták, hogy Trump nemzeti hőst csinált Kasszem Szolejmaniból.

******************************

Magyar Békekör
 1. Január 5.·

A magyar kormány nem ítélte el az amerikai politikai gyilkosságot

A magyar kormány szombaton hallatott magáról Irán ügyében. Az MTI révén kiadott közleményében elítélte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége ellen intézett támadást. A hivatalos közleményben nem esik szó Kasszem Szoleimani tábornok Trump elnök által elrendelt meggyilkolásáról. A Magyar Békekör elnöke pénteken arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ítélje el az amerikai elnök tettét, és szögezze le ország-világ előtt, hogy hazánk nem vállal közösséget a politikai gyilkossággal. A Békekör rámutat: közleményében a magyar kormány rendkívüli érzékenységet tanúsít a diplomáciai missziók jogairól szóló bécsi egyezmények tiszteletben tartása iránt, viszont közömbös az ENSZ Alapokmányába és a nemzetközi jogba ütköző politikai gyilkossággal szemben. A Békekör megjegyezte: a magyar „közszolgálati” média nem adott hírt a Magyar Békekör elnökének nyilatkozatáról, sem pedig Trump újabb fenyegetéséről Irán ellen.
Lásd még: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2289699937988914/…

******************************

Magyar Békekör

Január 5. ·

Az amerikai elnök katonai csapással fenyegeti Iránt

Alig három nappal Kasszem Szoleimani tábornok meggyilkolása után az amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy csapást mér 52 objektumára. A „gyors és nagyon kemény rajtaütést” abban az esetben hajtanák végre, ha Irán,megtorlásul Szoleimani tábornok meggyilkolására, amerikai érdekeltségű célpontokat támadna meg. Trump szerint azért 52 célpontot választottak ki, hogy emlékeztessenek a teheráni amerikai nagykövetség ellen 1979. novemberben végrehajtott támadásra, és arra az 52 amerikai túszra, akit 444 napon keresztül tartottak fogva Iránban. A Reuters megjegyezte: Trump semmi jelét sem adta, hogy enyhíteni szeretné az iráni tábornok meggyilkoltatása miatt megnőtt feszültséget.

*************************

Magyar Békekör

Január 4. ·

Az amerikai gyilkosság után Moszkva és Peking enyhíteni akarja a feszültséget

Erről tanúskodik az orosz és a kínai külügyminiszter szombati telefonbeszélgetése, melyen az iráni tábornok meggyilkolásának következményeiről esett szó. Lavrov és Vang Ji törvénytelennek minősítette az amerikai akciót. Egyetértettek abban, hogy ellentétes az ENSZ alapokmányával és a nemzetközi joggal, hiszen a világszervezet nem adott felhatalmazást erő alkalmazására. Közös lépésekben állapodtak meg azzal a céllal, hogy olyan feltételeket teremtsenek, amelyek között lehetővé válik a konfliktus-helyzetek rendezése. A cél elérésének fő terepéül a Biztonsági Tanácsot jelölték meg. A Békekör megjegyzi, hogy a két keleti nagyhatalom terve ellenkezik Irán kilátásba helyezett retorziós terveivel. Tudni vélik, hogy Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésén Lavrov óva intette Iránt az indulatok szabadjára eresztésétől, és értésére adta, hogy az elhamarkodott lépések nagyobb konfliktust idézhetnek elő, és a washingtoni héják malmára hajthatják a vizet. A Békekör szerint Kína és Oroszország Irán mellett áll, és közös erőt szegez szembe Trump Amerikájával.

************************

Magyar Békekör
 1. Január 3.·

A Békekör elnöke az amerikai politikai gyilkosságról

Kasszem Szoleimani iráni tábornok meggyilkolása arra utal, hogy az amerikai Deep State háborúra készül, mert úgy látja, világuralmát nem tudja békés eszközökkel fenntartani – áll a Magyar Békekör elnökének reagálásában a Bagdadban pénteken elkövetett politikai gyilkosságra. Simó Endre együttérzéséről biztosította az iráni népet veszteségében. A legalapvetőbb nemzetközi jogot semmibe vevő cselekedetével Trump elnök nem csak állami szintre emelte a terrorizmust, hanem nevét is adta hozzá, hiszen a gyilkosságot személyesen rendelte el. A Békekör elnöke szerint a tett nem marad következmények nélkül. Félő, hogy a helyzet katonai konfliktussá fajulhat. A történtek túlnőnek az amerikai-iráni szembenálláson, destabilizálják a globális biztonsági rendszert. Az amerikai gyilkosság súlyosan sérti a magyar nép békéhez és biztonsághoz fűződő nemzeti érdekét, veszélyezteti Irakban állomásozó katonáink életét, a NATO tagjaként minket is szembe állít Iránnal. Simó Endre arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ítélje el az amerikai elnök tettét, és szögezze le ország-világ előtt, hogy hazánk nem vállal közösséget a politikai gyilkossággal. A Békekör elnöke arra is kérte Orbán Viktort, hogy a további feszültség elkerülése végett Magyarország ne vegyen részt a NATO Oroszországgal szemben januárra tervezett nagyszabású hadgyakorlatában.

***********************************

Magyar Békekör

 1. Január 3.·

Salvini megköszönte Trumpnak Szolejmani tábornok meggyilkolását

Az olasz radikális jobboldal vezetője a szabadság nevében mondott köszönetet az amerikai elnöknek. Azt mondta, hogy az iráni tábornok likvidálása a Nyugat, Izrael és a jogbiztonság érdekében állt. A Magyar Békekör megjegyezte, hogy Matteo Salvinit szoros politikai szálak fűzik a magyar miniszterelnökhöz. ”Mi harcostársként tekintünk Önre az európai keresztény örökség megőrzése és a migráció megállítása érdekében folytatott küzdelmek során” – írta neki levelében Orbán Viktor 2019. augusztus 29-én. Salvini nyilatkozatával ellentétesen az olasz külügyminisztérium megrökönyödésének adott hangot az amerikai gyilkosság miatt, Leonardo Tricarico tábornok, az olasz légierő volt vezérkari főnöke pedig „bizonytalan kimenetelű, logikátlan, eszement destabilizálásnak” minősítette Szolejmani meggyilkolását. Olaszország különösen ki van téve az akció lehetséges következményeinek – mondta Vincenzo Camporini, az olasz fegyveres erők volt vezérkari főnöke.

*********************

Magyar Békekör

Január 3. ·

Orosz reagálás az amerikai gyilkosságra

„Az Egyesült Államok rövidlátó magatartása, nevezetesen Szolejmani tábornok meggyilkolása a katonai-politikai feszültség kiéleződéséhez fog vezetni a Közel-Keleten. Ez a tett súlyos negatív következményekkel jár az egész nemzetközi biztonságra nézve” – áll az orosz védelmi minisztérium nyilatkozatában.
Lásd: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2289297968029111/…

*****************************

Magyar Békekör
 1. Január 3.·

Az amerikai elnök meggyilkoltatta az iráni forradalmi gárda főparancsnokát

Pénteken meggyilkolták Kasszem Szolejmani vezérőrnagyot, az iráni forradalmi gárda (Quds) főparancsnokát – jelentették Washingtonból és Teheránból. Meggyilkolására Donald Trump amerikai elnök adott parancsot. Az akciót a bagdadi repülőtér elleni rakéta csapással hajtották végre. Szolejmani tábornok az Iszlám Állam, az Al-Kaida és az An-Nuszra terrorszervezet elleni harc legfőbb koordinátorának számított iráni részről. Az iráni külügyminiszter nemzetközi terror-cselekménynek minősítette a gyilkosságot, és azt mondta, hogy rendkívül súlyos következményeket vonhat maga után. Ali Hámenei, Irán legfelsőbb vezetője közölte, hogy keményen megtorolják Szolejmani meggyilkolását.
A Magyar Békekör emlékeztet arra, hogy Irán, Oroszországgal együtt aktív szerepet játszott Szíria felszabadításában az Iszlám Állam rémuralma alól, és részt vesz a szíriai nemzeti megbékélést és újjáépítést célzó asztanai béke folyamatban. Az amerikai gyilkos akció nem csak az USA és Irán szembenállását fokozza, hanem a nemzetközi feszültséget is kiélezi egy olyan pillanatban, amikor a NATO fennállásának egyik legnagyobb hadgyakorlatára készül Európában – értékelte a Békekör megfigyelője.
Lásd még: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/2282199972072244/…

****************************

 

Magyar Békekör
 1. Január 1.·

Áramlik az orosz gáz Bulgáriába

A Török Áramlat gázvezetéken keresztül január 1. óta gáz áramlik Bulgáriába – tudatta Vladimir Malinov, a Bulgartranszgaz vezetője szerdán. A NATO-tag Bulgária évente 2,9 milliárd köbméter gázt vásárol Oroszországtól.

Magyar Békekör

Január 1. ·

Jó egészséget, Boldog Új Évet kíván a Magyar Békekör!

Magyar Békekör

 1. december 29
  ·

A Békekör Magyarországért – Év végi összefoglaló jelentés

A Magyar Békekör 2019-ben is folytatta harcát a békéhez és békés együttműködéshez fűződő nemzeti érdekünk érvényre juttatásáért. Támogattuk a kormány békés lépéseit, viszont felléptünk az ellen, ami nem szolgálta népünk békéjét, biztonságát.
Állást foglaltunk az új közép-hatótávolságú amerikai nukleáris rakéták Európába telepítése ellen. Elutasítottuk a NATO tervét, hogy hazánk területén is szabad mozgást biztosítsanak az amerikai csapatoknak a „katonai Schengen” keretében. Védtük hazánk gazdasági érdekeit az Oroszország ellen elrendelt nyugati szankciókkal szemben, mert óriási veszteséget okoznak nekünk. Elutasítottuk az Északi Áramlat és a Török Áramlat gázvezeték felépítésének meghiúsítására irányuló amerikai szankciót, melyet az USA európai partnereivel szemben léptetett életbe. Támogattuk a keleti nyitás politikáját, és kapcsolatrendszerünk kibővítését a NATO-n, és az EU-n kívüli országokkal. Szorgalmaztuk az EU és az Eurázsiai Unió jogi-politikai viszonyának megteremtését, a Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő új biztonsági és együttműködési rendszert. Kiálltunk a kárpátaljai magyarság, és az Ukrajnában élő minden nemzeti kisebbség szabadságjogaiért, és elítéltük Kijev elnyomó politikáját. Elítéltük, hogy az amerikai elnök Izrael részének ismerte el a Szíriához tartozó, 1967-ben megszállt Golán-fennsíkot.
Civil diplomáciánk keretében tárgyaltunk a külügyminisztériumban a magyar kormány által 2012-ben egyoldalúan megszakított diplomáciai viszony felújításáról Szíriával, és részvételünkről Szíria újjáépítésében, többek között azzal a céllal, hogy a menekültek hazatérhessenek. Katolikus, izraelita, iszlám találkozót szerveztünk az egyházak, a különböző hitű és világnézetű emberek békés együttélésének kifejezésre juttatásáért. Ezen részt vett Beer Miklós püspök, Kardos Péter főrabbi, Bolek Zoltán, a Magyarországi Iszlám Közösség elnöke, és Menyhárt János kormányzó plébános. Közösen megfogalmazódott, hogy nem az egyházak, hanem a politika szítja a türelmetlenséget, az idegenellenességet, a faji előítéletet. Figyelmeztettünk a migránsellenes hisztériakeltés következményeire: az egészséges társadalmi immunrendszer, az elesettek iránti szolidaritás meggyengülésére, az élet iránti közömbösségre, és lehetséges következményeire embercsoportok üldözésére nézve.
Szembeállítottuk a „keresztény kurzust” a valódi keresztény értékekkel. A Szentírással, mely szerint a szeretet mások szolgálatában, az önzetlenségben, a szeretetben tárul fel, az élet védelmében, az alávetés, a megkülönböztetés, a megalázás, az embertelenség visszautasításában, a befogadásban a kirekesztés helyett, a gyengébb védelmezésében az erősebbel szemben, az emberi egyenlőségben az egyenlőtlenség helyett.
Év végi ünnepünkön a Békekör elnöke leszögezte: Krisztus életét áldozta egy olyan erkölcsi jövőért, amilyenért mi is küzdünk, mert nemcsak, hogy nem jött el, hanem messze is van még, bár közeledünk hozzá, hála egy felnövekvő új erőnek, benne saját magunknak.

A Magyar Békekör várja mindazoknak a jelentkezését soraiba, akik egyetértenek Alapelveivel, és készek cselekedni is érvényre juttatásukért. Alapelvei és tagsági nyilatkozata elérhető: https://www.facebook.com/…/a.15065902262…/1519610051664577/…

*************************