A Szívember – Hofher József szerzetes pap írása

Hofher József szerzetes pap:

A szívember

Sokan hangsúlyozzák, hogy emberi személyiségünk központja a „szív”. Nem csak biológiai értelemben. A bibliai ember úgy fogalmazott, hogy a „szív” az értelem, akarat és érzelem központja, s ebben az értelemben beszéltek a „szívről” mint személyiségünk középpontjáról.

Beszélünk testi, fizikai valóságunkról, ahol elsősorban a megjelenés, a cicoma, a vagyon, a pénz dominál.

Beszélünk szellemi mivoltunkról, ahol az ész dominál. Szellemi képességeink, adottságaink, ideológiai/vallási elkötelezettségünk, pártállásunk az, ami meghatározó.

Mindezek ellenére a Szentírásban azt olvassuk, hogy „Isten azonban az ember szívét vizsgálja.” (1Sám 16,7)

Így nézve viszont Jézus is „szívember” volt. Szóba állt a csonkákkal, fogyatékkal élőkkel; a kicsinyekkel, elnyomottakkal; pártállás nélkül farizeusokkal, szadduceusokkal, forradalmárokkal; idegenekkel és pogányokkal; más vallásúakkal és még a hatalmon lévő hivatali tisztviselőkkel is. 

Nemeshegyi Péter atyának van egy gyönyörű könyvecskéje a Jézus Szíve tiszteletről. Itt is a SZÍV mint egyetemes bibliai szimbólum jelenik meg, hangsúlyozva, hogy a Mesternek is sokszor megesett a szíve az embereken, függetlenül attól, hogy zsidó vagy szamaritánus, férfi vagy nő lett volna. 

Péter atya a szplanchnidzomai igét és a szplanchnon főnevet elemezve a következőket írja. Magyar fordításban az ige jelentése annyit tesz, mint szánalomból, együttérzéstől indíttatva, megszánni, együtt érezni valakivel. A főnév pedig: legbensőbb énem, legbensőbb érzéseim, a  szív, a vonzódás, a szeretet, a hála jelentést hordozzák. Majd szó szerint így folytatja:

Ezzel kiderül, hogy a szplanchnon szó többes száma, magyar fordításban, a zsigerek szóból származik.

Tehát a görög nyelvet beszélő emberek az emberi test belső szerveinek megmozdulását jelentő szóból származó szót használták érzelmi megmozdulások kifejezésére. Tény, hogy a test belső szerveinek megmozdulása kíséri az erős érzelmeket. Nyilván ez vezette őket a szplanchidzomai szó megalkotásához.”

Mindaz, amit itt most ismertettem, teljes mértékben megegyezik azzal, amit a mai lélektan is állít.

Péter apostol annak idején pedig így fogalmazott: „Isten előtt a rejtett benső ember értékes a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában.” (1Péter 3,4)

Úgy tűnik viszont, hogy a „Szívember” becsülete manapság egyre kisebb, és létszámát tekintve is egyre inkább hiánycikk.

Sajnos hajlamosak vagyunk rá, hogy teste alapján ítéljük meg az embert: az egészség, a sport, a body-building alapján; vagy a teljesítmény: a pénz, a hatalom, az Oscar- vagy a Nobel-díj megszerzése szerint. Melyik fontosabb? Jó kérdés! Beszélhetünk még a Szív Emberéről?

Nyilván nem az érzelgős, romantikus embertípust hiányolom!

Sajnos úgy látom, hogy Amerika meghódítása óta, a fehér ember, sportból, új fegyverek hatóképességének kipróbálásából, az őslakosok honos ásványkincseinek és élelmiszereinek kifosztásából ma is úgy pusztítja a harmadik világ lakosait és környezetét, mint annak idején az indiánokat és bölényeket halomra gyilkoló, „kereszténynek” mondott telepesek.

Most lesznek, akik megrökönyödve mondják: CSÚNYA SZERZETES! Mit mondtál a kereszténységről!? Az egyházról!?

Nem „Krisztus Közösségének Egyetlen Gyógyító Intézménye” ellen szóltam, hiszen „az Eucharisztia által ez az Egyház” az egyetlen reményünk és üdvösségünk! (Az idézett kifejezéseket egy kedves személyes ismerősömtől vettem.

Azok lelkiismeretét szeretném ébresztgetni a magaméval együtt, akik – MI!, ÉN IS!!! – ezt a mai helyzetet előidézve vissza akarunk térni a vírusfertőzés előtti normalitásba; továbbra is a rablásra, a mások és a természet kirablására épülő „Szép új világ” helyreállításába.

Közeledik Jézus Szíve ünnepe!

Mielőtt Jézus Szent Keresztje előtt leborulnánk – adja Isten, hogy őszinte megtért, tiszta szívvel imádkozzunk és énekeljünk –, egy pillanatig vessük tekintetünket a szenvedő, megalázott, megtaposott emberek szívében élő Jézusra is.

Talán hasznos lenne a szenvedő emberben is találkozni Jézussal, érte fáradva és érte dolgozva.

„Szívem szíved sebesítse!”

Nem csak online módon, fotelből nézve, hanem, ha kell az emberek között járva. Nem csak a tabernákulumokban elzárva tisztelve, hanem valóságosan!

Ő, aki jelen van velünk a világ végezetéig; az Eucharisztia által ott lakik minden ember szívében.

„Nincs jogod, hogy hangot ne adj

azoknak, kiknek motyogás

a hangjuk, még káromkodás.

 • Verd magad, mint a szív, zuhogj,

ne éltessen már csak e gond:

magad értük halálra rontsd,

míg össze nem rogysz – te bolond!”

És talán még kürtöltetni sem kell magunk előtt, hogy milyen buzgó keresztények vagyunk! Egyszerűen csak:

„– szeretni, hinni a világot;

tenni valamit, mivel besugárzod;

melegíteni: – telet a gyertya lángja;

szelídíteni: – aszályt a szik virága;

rázni a világot: – szellő az erdőt;

kérlelve bíztatni: – karsztot a felhők;

lázadni – úgy, hogy magadat naponta

feláldozod, ha mégoly kis dologra;

ellenszegülni, másképp nem? – parányi

toporzékoló ügy nyergébe szállni;

osztani magad: – hogy így sokasodjál;

kicsikhez hajolni – hogy magasodjál;

hallgatni őket, hogy tudd a világot,

róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.

Széjjel szóródni – eső a homokra –

sivatagnyi reménytelen dologra,

s ha nyár se lesz tőled – s a táj se lesz zöldebb:

kutakká gyűjt a mély: – soká isznak belőled!”

(A versidézetek Váci Mihálytól valók! Állítólag kommunista költő volt. Legalábbis így tanultuk. Hogy ki volt valójában? Az Úr biztosan tudja, mert nem csak az, aki azt mondja, „Uram, Uram, hanem…”)

Kiadta: Magyar Békekör

Facebook és WordPress

A Szívember – Hofher József szerzetes pap írása” bejegyzéshez ozzászólás

 1. Hofher József szerzetes papot 2005-ben ismertem meg: Ő keresett meg telefonon. Mint az MSZP Társadalompolitikai Tagozatának egyik ügyvivőét. Azzal a szokatlan kéréssel fordult hozzám, hogy Szegeden a Kálvária sugárút elején található templomban Tartsak előadást a Tagozat politikai céljairól, mert azokat Ő és barátai – hívő emberekként is – nagyon fontosaknak tartják. Az akkori Társadalompolitikai Tagozat az MSZP belső ellenzéke volt, mert programja – Gazsó Ferenc szociológus téziseire támaszkodva – szembeszállt az akkori MSZP-SZDSZ-es kormányok – a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány – neoliberális gazdaság és társadalompolitikájával. Az előadást zsúfolt templomban tartottam meg. A tömeges érdeklődés nem nekem szólt, hanem a témának és a Tagozat nyilvánosság előtti küzdelmének. Az igazi hívők megérezték, hogy a baloldalon is sokan voltunk, akik velük akartunk egy “IGAZSÁGOSABB ÉS TESTVÉRIESEBB VILÁGOT!” (Lásd: A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról 1996.)
  Tehát Hofher Józseffel és barátaival, az IGAZSÁGOSABB ÉS TESTVÉRIESEBB VILÁGOT akaró hívőkkel 2006-2007-ben létrejött a neoliberális gazdaság és társadalompolitikát tagadó baloldal kapcsolata. Ez MSZP TPT mellett oda tartozott még a Szocialista Platform, a Hívő Tagozat és a Szili Katalint támogatók szélesebb köre. E párton belüli frakciók azonban 2007-2008-ban meggyengültek, a nyiílvánosság előtt alig szerepeltek. A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok megszorító intézkedései hiteltelenítették az általuk vallott jóléti politikát, stb…Ennek következtében az “AZ IGAZSÁGOSABB ÉS TESTVÉRIESEBB VILÁGOT akaró hívők tömegei elfordultak az SZDSZ-től, majd az MSZP-től is. A többségük hitt az akkori ellenzéki FIDESZ-nek és KDENP-nek, így azok 2010-ben és azóta is minden választáson kétharmados többséggel nyertek. Mindennek eredménye az autoriter kormányzás és hatalomgyakorlás. Szekfű Gyulával szólva: “Valahol megint utat tévesztettünk!”
  Hofher József fontos és szép cikke azonban reményt ébreszt:”AZ IGAZSÁGOSABB ÉS TESTVÉRIESEBB VILÁGOT “akaró hívőkkel együtt megváltoztathatjuk mai világunkat!

  Kedvelés

 2. Sajnos megint egybites választás közeleg, remélem minden hívő fel tudja mérni mit jelentene , ha bármilyen okból visszatérne a régi banda támogatásához.Én nem szeretném kipróbálni a jelenlegi ellenzék hatalomra kerülését! Remélem ettől még szalonképes maradhatok baloldali honfitársaim szemében és vitázhatunk, dolgozhatunk valami elfogadható alternatíváért egy jobb korban.Most mindkét nagy tábornak jó így, szépen kiegészítik egymást , ha nincsenek is egy súlycsoportban olyan gyenge az ellenzék!(Nem támogatottságban, hanem gondolatiságban, közösségben) Keresztényként azt a pártot támogatom amelyik közelebb van a keresztény tanításhoz , ez baloldali lehetne , kár , hogy az ellenzék nem baloldali.
  Mindenkit szeretettel üdvözlök aki tenni akar valamit , ami jó!
  Köszönöm, ha elolvastad!

  Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s